Hlavní menu

Přihlášení

Přihlašovací jméno / e-mail + heslo
Zapomněli jste heslo? Nechte si heslo zaslat na e-mail. Pokud nemáte přístupové údaje a jste členem Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR, kontaktujte správce serveru.

Sídlo Cechu:
SEKRETARIÁT

informační centrum

Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR

AUTORIZOVANÁ PROFESNÍ ORGANIZACE

Učňovská 1 (1.patro)
190 00 Praha 9
tel:     266 106 572 
mob.: 777 02 04 03

e-mail: info@cmlt.cz

www: www.CMLT.cz 

zastávka "Spojovací" -

budova SOŠ Jarov

Registrace vedená :

Městský soud Praha, spisová značka L 12982

Ič: 266 02 032

Dič: CZ26602032

 

GPS souřadnice:

N-50°5'30.22"

E-14°30'1.572" 

 

Správce serveru:
T-Centrum.CZ, a.s.
www.tradecentrum.cz
tradecentrum@t-centrum.cz
Tel./fax: +420 267 132 417
Jste zde: Hlavní stránkaČlánky ze školstvíJaké jsou možnosti vzdělání ???

Jaké jsou možnosti vzdělání ???

21.5.2008 - Vzhledem k tomu, že se v současné době mění názvy učilišť na střední školy, mnoho lidí neví jaký je rozdíl mezi "H"-čkovým a "E"-čkovým oborem, tak přinášíme stručný přehled kategorií vzdělání.

DRUHY  VZDĚLÁNÍ:

Stačí mi střední vzdělání bez maturity a vyučení

 „C“ Praktická škola

Jedno a dvouleté programy pro žáky se zdravotním postižením - se speciálními vzdělávacími potřebami
Příprava je neprofesní, zaměřená na poskytování základních dovedností pro život, absolventi nezískají výuční list.

 „J“ Střední nebo střední odborné vzdělání bez maturity i výučního listu

Jde o střední odborné vzdělání, které není ukončeno maturitou.
Příprava je ukončena závěrečnou zkouškou, absolventi získají vysvědčení, doba studia je dva roky

 

Střední vzdělání s výučním listem  - Chci se vyučit

 „E“ Nižší střední odborné vzdělání

Jde o vyučení s nižšími nároky v oblasti všeobecného a obecně odborného vzdělání, absolventi jsou připraveni pro výkon jednoduchých prací v rámci dělnických povolání
Absolventi získají výuční list, doba přípravy je obvykle tři roky, u několika málo oborů dva roky, po absolvování nelze přímo pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturitní zkoušky
E/0 – vzdělávání v programech určených především pro žáky se zdravotním postižením - se speciálními vzdělávacími potřebami,
E/5 – vzdělávání ve dvouletých učebních oborech určených k přípravě pro méně náročná dělnická povolání.

 „H“ Střední odborné vzdělání s výučním listem

Jde o klasické vyučení v učebních oborech středních odborných učilišť, doba přípravy je obvykle tři roky, vyjímečně dva roky (H5)
Absolventi získají výuční list, po tříletém studiu je možno pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturity.

  Zkrácené studium pro získání středního vzdělání s výučním listem

Studium umožňuje absolventům s maturitní zkouškou získat ve zkrácené době výuční list. Délka studia je 1 až 1,5 roku v denní formě.

 

Střední vzdělání s maturitní zkouškou  - Chci získat maturitu

 „L“/0 Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou (po základní škole, se zahrnutím odborného výcviku)

Jde o střední vzdělání s maturitní zkouškou, v jeho průběhu se žáci vyučí, (maturitní obory SOU), délka studia v denní formě je 4 roky, připravuje pro náročná dělnická povolání a nižší řídicí funkce,
Absolventi získají maturitní vysvědčení, mohou pokračovat ve vysokoškolském nebo vyšším odborném vzdělávání.

 „M“ Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)

Jde o střední vzdělání s maturitní zkouškou bez vyučení (maturitní obory SOŠ), délka studia v denní formě je 4 roky, příprava má profesní charakter
Absolventi získají maturitní vysvědčení, mohou pokračovat ve vysokoškolském nebo vyšším odborném vzdělávání.

 „K“ Úplné střední všeobecné vzdělání - vzdělání na gymnáziu

Příprava má všeobecný neprofesní charakter, absolventi získají maturitní vysvědčení, je možno pokračovat ve vysokoškolském nebo vyšším odborném vzdělávání.

 K/4 Čtyřletá gymnaziální příprava, po ukončeném 9. ročníku základní školy (v kódu oboru je K/4)

 K/6 Šestiletá gymnaziální příprava, po ukončeném 7. ročníku základní školy (v kódu oboru je K/6)

 K/8 Osmiletá gymnaziální příprava, po ukončeném 5. ročníku základní školy (v kódu oboru je K/8)

 

  Zkrácené studium pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou

Studium umožňuje absolventům s maturitní zkouškou získat ve zkrácené době maturitní zkoušku v jiném oboru vzdělání. Délka studia je 1 až 2 roky v denní formě.

 

 „L“/5 Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou - nástavbové studium určené pro absolventy tříletých učebních oborů

Jde o střední vzdělání s maturitní zkouškou, je určeno pro vyučené ve tříletých učebních oborech SOU, je určena návaznost mezi oborem vyučení a možností vstoupit do nástavbového oboru.
Studium trvá v denní formě dva roky, absolventi získají maturitní vysvědčení, mohou pokračovat ve vysokoškolském nebo vyšším odborném vzdělávání.

 

DRUHY  ŠKOL:

STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ

Střední odborná učiliště poskytují zejména střední vzdělání ve dvouletých nebo tříletých oborech ukončených závěrečnou učňovskou zkouškou. Absolventi získávají výuční list a jsou kvalifikováni pro výkon dělnických a podobných povolání.

Střední odborná učiliště poskytují rovněž - v malém počtu - vzdělání ve čtyřletých studijních oborech. Studenti skládají maturitní zkoušku s ověřením i praktických dovedností a získávají úplné střední odborné vzdělání. Tito absolventi jsou připraveni pro výkon náročných dělnických povolání a provozních funkcí.

Střední odborná učiliště (a střední odborné školy) nabízejí také studium v oborech nástavbového studia, které je určeno pro absolventy tříletých učebních oborů středních odborných učilišť. Studium poskytuje úplné střední odborné vzdělání, trvá dva roky a je ukončeno maturitní zkouškou.

 

Speciální školy » Odborná učiliště

Odborná učiliště vzdělávají žáky, kteří úspěšně ukončili devátý ročník zvláštní školy. Příprava v oborech odborných učilišť podle upravených učebních plánů je dvou až tříletá a je zakončena složením závěrečné učňovské zkoušky.

Speciální školy » Učiliště

Učiliště poskytují možnost dvouleté, případně tříleté přípravy pro žáky, kteří ukončili povinnou školní docházku v nižším než devátém ročníku nebo devátý ročník nedokončili úspěšně.
Studium je ukončeno závěrečnou učňovskou zkouškou.

Učiliště jsou v drtivé většině součástí školy, jejíž stěžejní součástí je střední odborné učiliště.

Speciální školy » Praktické školy

Praktické školy vzdělávají ve dvou nebo tříletých programech.

Do praktické školy s tříletou přípravou jsou přednostně přijímáni žáci, kteří úspěšně ukončili zvláštní školu nebo ukončili školní docházku v nižším než devátém ročníku základní školy. Příprava je ukončena úspěšným vykonáním závěrečné zkoušky.

Do praktické školy s dvouletou přípravou se přijímají žáci, kteří splnili povinou školní docházku na zvláštní nebo pomocné škole. Příprava je ukončena závěrečným vysvědčením.

 

STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY

Střední odborné školy poskytují především úplné střední odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou ve čtyřletých oborech. Kromě toho nabízejí i dvou až tříleté studium v oborech poskytujících střední odborné vzdělání, ve kterých však studuje méně než jedno procento studentů.

Střední odborné školy připravují absolventy především pro výkon odborných činností v technicko-hospodářských, ekonomických, zdravotnických, pedagogických a dalších oborech. Připravují však také pro studium na vysoké nebo vyšší odborné škole. 

Střední odborné školy (a střední odborná učiliště) nabízejí také studium v oborech nástavbového studia, které je určeno absolventům tříletých učebních oborů středních odborných učilišť. Studium poskytuje úplné střední odborné vzdělání, trvá v denním studiu zpravidla dva roky a je ukončeno maturitní zkouškou.

 

Gymnázia

Gymnázia poskytují úplné střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Studium je buď čtyřleté, určené pro absolventy devátých ročníků, nebo šestileté či osmileté, přičemž v nižších ročnících těchto víceletých programů žáci dokončují povinnou školní docházku.

Gymnázia připravují absolventy především ke studiu na vysoké či vyšší odborné škole.

Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR - Žatečka Pav, 21.5.2008, 12:07

zpět | nahoru