Hlavní menu

Přihlášení

Přihlašovací jméno / e-mail + heslo
Zapomněli jste heslo? Nechte si heslo zaslat na e-mail. Pokud nemáte přístupové údaje a jste členem Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR, kontaktujte správce serveru.

Sídlo Cechu:
SEKRETARIÁT - CMLT ČR

informační centrum

Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR

AUTORIZOVANÁ PROFESNÍ ORGANIZACE

Učňovská 1 (1.patro)
190 00 Praha 9
tel:     266 106 572 
mob.: 777 02 04 03

e-mail: info@CMLT.cz

www: www.CMLT.cz 

zastávka "Spojovací" -

budova SOŠ Jarov

Registrace vedená :

Městský soud Praha, spisová značka L 12982

Ič: 266 02 032

Dič: CZ26602032

 

GPS souřadnice:

N-50°5'30.22"

E-14°30'1.572" 

 

Správce serveru:
T-Centrum.CZ, a.s.
www.tradecentrum.cz
tradecentrum@t-centrum.cz
Tel./fax: +420 267 132 417
Jste zde: Hlavní stránkaAktuality - zde zobrazit všechny článkyCharitativní  malování - Základní škola speciální Neratov

Charitativní  malování - Základní škola speciální Neratov

17.8.2020 - Bartošovice v Orlických horách 17.-21.7.

Video z akce: https://www.youtube.com/watch?v=UMYEWXSbo3s&t=269s

Celá fotogalerie:
https://cechmal.rajce.idnes.cz/Charitativni_akce_Orlicke_hory_17.-21.7.2020/

Ve druhé polovině ledna a počátkem února letošního roku jsem několikrát s p. Michalem Bedrníčkem telefonicky konzultovali problematiku pomoci Základní škole speciální Neratov v Bartošovicích v Orlických horách. Jedná se o základní školu, která je zaměřena na výuku dětí s různou úrovní zdravotního poškození od lehčích až po dosti těžká. Jako příklad lze uvést, že se jedná o děti s Autismem, Down syndromem, mozkovou obrnou apod. Kdo je trochu vnímavý ví, že tato poškození jsou velice závažná a každý, kdo se těmto dětem jakkoliv věnuje, zaslouží velký obdiv. Je mnoho záležitostí, které s touto problematikou souvisí a které by stály za zmínku. Rovněž je dobré připomenout, že jakákoliv pomoc v takovéto oblasti není pro většinu firem a subjektů příliš zajímavá, protože často nemá dostatečnou zpětnou vazbu a komerční využití.    

Naše pomoc, o které jsme v úvodu roku hovořili, měla být směřována do oblast realizace maleb na nové budově školy, jejíž výstavba byla zahájena v loňském roce. K výstavbě nové školy se přikročilo na základě mnoha iniciativ, ale hlavním důvodem bylo to, že původní škola již přestala splňovat nároky postižených a hendikepovaných dětí. Důvodem bylo i to, že rozsah požadavků na umístění dalších dětí do školy značně převyšovalo (a dodnes stále převyšuje) možnosti školy.

Ale postupně, jak jsme se snažili vše zorganizovat a řešit. Základní a obecné informace z počátku roku zjistil p. Michal Bedrníček na sociálních sítích. Před tím, než jsme o této problematice začali podrobněji hovořit a hledat možné řešení pomoci jsme se nejdříve dohodli, že p.Bedrníček bude kontaktovat vedení školy a GD stavby, aby bylo možné se o stavbě a celé problematice něco dozvědět. Z prvních konzultací bylo zřejmé, že zájem o spolupráci je. To ovšem nikdo netušil, že se blíží doba s Covidem, která vše zásadně zkomplikuje. V určitou dobu se i zdálo, že se nic řešit nebude, protože výstavba školy se úplně zastavila a vše nasvědčovalo těm nejčernějším scénářům. V průběhu června se díky rozvolňování zásadních opatření rozšiřování Covidu, začal průběh stavby vracet do původních kolejí. Před polovinou června jsme opět začali komunikovat se stavbou a s vedením školy. V tuto chvíli jsme se dozvěděli, že pokud se skluz stavby nedožene a škola se do konce prázdnin nedostaví, postižené děti nebudou mít kam od 1.9. nastoupit do školy. Byla to dosti fatální situace, protože na případnou přípravu a realizaci maleb zbývalo necelých 5 týdnů. Krátce řečeno – „šibeniční“ termín.  Za takové situace se rozhodnout zda ano či ne a nalézt optimální řešení je hodně složité, navíc je potřebné si uvědomit, že naprostá většina kolegů je v období prázdnin značně zaneprázdněná (malování škol), ale jsou i dovolené, mnoho kolegů má na více jak 2 – 3 měsíce časově naplánované - zakázky, rodina, dovolená apod., tak získat kolegy pro mimořádnou realizaci maleb bylo hodně složité.  

Než jsme mohli dát všem informaci, bylo nutné přesně vědět co by se mělo provádět a kolik by se mělo provádět m2. Po operativním projednání s p.Bedrníčkem bylo dohodnuto, že téměř okamžitě navštíví stavbu školy, projedná základní otázky a případné požadavku se stavbou a s paní ředitelkou školy, ale především že zaměří plochy k malování. Na základě toho jsme propočtem zjistily 1998 m2 maleb bílých a 85 m2 maleb barevných ( odstíny dle NCS). Dále na základě zjištění a konzultace s vedením stavby byl jako vhodný termín navrženy dny mezi 17.7. až 21.7. ale s tím, že v předstihu budou připraveny plochy a prostory. To vše se odehrávalo mezi 15.6. – 21.6. s tím, že 21.6. odešel všem členům Východočeské cechovní skupiny CMLT ČR e-mail se všemi dostupnými informacemi o akci a se žádostí o posouzení,  zaslání názoru a případně i následnou spolupráci. Zároveň byla zaslána tato informace i výkonnému řediteli CMLT se žádostí o spolupráci při zajištění malířského materiálu na tuto akci. V týdnu od 22.6. se tedy řešilo personální zajištění akce a samozřejmě i materiálové možnosti. Vše bylo o to složitější, že rozsah ploch byl skutečně značný a zajistit na tyto plochy potřebné množství materiálu se zdálo jako dosti obtížné. Samozřejmě není třeba popisovat, co k tomu všemu bylo telefonátů. Od pondělí do středy (22. – 24.6.), tedy hned první dny po výzvě vedoucího členům cechovní skupiny, jsme věděli, že lze počítat se zhruba  8-mi členy. To byl solidní základ. Po telefonátech a konzultacích ved. cechovní skupiny ing. Málka a výk. ředitele p. Žatečky bylo zřejmé, že s ohledem na čas, může p. Žatečka některé případné dodavatele (partnery CMLT) pouze oslovit a předjednat, protože v sobotu (27.6.) odjížděl na dovolenou. V pátek před nástupem na dovolenou zaslal pan Žatečka  ing. Málkovi přehled s kým jednat. Pak už to bylo na něm. Sobota a neděle byl prostor na přípravu a sepsání scénáře realizace akce. Od pondělí  do středy (29.6.- 1.7.) pak došlo na „žhavení“ telefonu i e-maily, aby se vše domluvilo a všem účastníkům bylo vše srozumitelné a jasné. S ohledem na požadavky a přání oslovených partnerů CMLT bylo potřebné scénář akce částečně upravit, aby jsme partnerům vyšli recipročně vstříc. Ve čtvrtek (2.7.) na odpolední hodiny pak bylo dohodnuto jednání ved. východočeské cechovní skupiny ing.Málka a p.Bedrníčka v Bartošovicích na stavbě a to s vedením stavby ale i s ředitelkou školy Mgr.Havlíkovou. Bylo nutné dojednat přesný časový rozvrh, zajištění, stavební připravenost, stravování, noclehy apod. To vše se podařilo projednat a dohodnout se na veškerých podrobnostech a to především v zájmu bezproblémového postupu prací.  V pátek (3.7.), ale i přes  víkend se pak „ladily“ další souvislosti a rozvrh účastníků pro jednotlivé dny. Ve spolupráci s vedením školy bylo pro lepší přípravu stavby dohodnuto, že v sobotu 11.7. se na stavbu dostaví brigádníci především z řad rodičů dětí, kteří pod vedením p.Bedrníčka provedou zakrytí (maskování) ploch nemalovaných (okna, proskl. dveře) , aby se pro realizaci maleb mohla v maximální míře použít vysokotlaká stříkací technika. Firma CIRET s.r.o.,  která je významným partnerem CMLT ČR dodala materiál nejen k zakrytí ploch nemalovaných, ale i materiál k aplikaci malířských hmot. Za tuto velmi vstřícnou pomoc a spolupráci je potřebné tomuto partnerovi velmi a upřímně poděkovat. Za tuto sobotu se podařilo vše připravit, navíc dodavatel stavby provedl přípravu tak, aby nic nekomplikovalo postup malířských prací. Rádi by jsme vyzdvihli i návštěvu obch. ředitele fy CIRET s.r.o.  ing. Roberta Vařechy,  11.7. přímo na stavbě.  Během této soboty se také brousili štukované plochy stěn v přízemí budovy.

Oficiální zahájení bylo stanoveno na pátek 17.7.2020  v 9.00 hod. Většina kolegů malířů přijela s předstihem, aby pomohla s přípravou a oficiálním zahájení akce. Rovněž v předstihu se dostavil i výkonný ředitel CMLT ČR p. Pavel Žatečka, následně „dorazila“ dodávka fy Body Color s.r.o., která přivezla potřebné malířské hmoty, obdobně přijeli i zástupci fy E-Coreco s.r.o. s vysokotlakou stříkací technikou. Všichni pracovali na přípravě k zahájení akce. Velmi nás potěšilo, že se osobně dostavil i majitel fy Body Color s.r.o. pan Miloš Landyš. Rovněž se dostavil majitel stavební fy p.Havelka, a následovala i paní ředitelka školy s několika dětmi, kterým mimo jiných bude škola sloužit. Chvíli po 9-té hodině vedoucí vč. cechovní skupiny CMLT ČR z.s. požádal o pozornost a oficiálně zahájil tuto významnou ryze charitativní akci. Úvodem přivítal všechny přítomné, připomněl důvod setkání, vyslovil upřímné poděkování partnerům CMLT ČR a přítomným kolegům malířům, ale i všem, kdo se jakkoliv podíleli na přípravě  akce. Při této příležitosti byly zúčastněným předány děkovné a pamětní listy CMLT ČR. Po té se zástupci všech přítomných měli možnost rovněž vyjádřit, nebo sdělit své postřehy k této akci. U příležitosti zahájení, ale i v celém průběhu prací, bylo k dispozici občerstvení, o které se vzorně starala osobně paní ředitelka školy. Po těchto oficialitách bylo provedeno i základní školení BOZP a Po a pak se již všichni pustili do práce. Některé práce a vazby bylo potřebné trochu zkoordinovat, v patře bylo potřebné ještě přebrousit štuky, ale vše „běželo“ jak mělo a případné drobné nesrovnalosti se společnými silami rychle vyřešily. Pátek proběhl v zásadě velice dobře a když se kolem 18.00 končilo, bylo přes 90%  ploch zpenetrovaných. Při pohledu na stěny a stropy bylo velmi příjemné zjištění, jak jsou plochy bílé. Za zmínku ještě stojí, že na základě oslovení televizí  ing. Málkem, bylo telefonicky v odpoledních hodinách od ČT potvrzeno, že následující den se dostaví k natáčení.

Je sobota ráno, kolem 8.30 hod a na budově nové školy opět začíná pracovní ruch. Kolegové míchají penetrace, připravují stříkací zařízení a zároveň se provádí kontrola ploch, které se předchozí den realizovaly. Zjišťujeme, že je vesměs vše v pořádku, jen se ještě společně se stavbou řeší přechody ze stropů (stěrka) na stěny (štuky), které je ještě nutné dodatečně přebrousit a zpenetrovat. Práce dále probíhaly na plochách, které ještě nebyly penetrovány a navíc bylo potřebné provést ve 4 třídách malby, aby přes neděli dostatečně vyschly a v pondělí bylo možné provádět barevné odstíny. V průběhu prací přijela televize a tak došlo k menšímu zdržení. V této souvislosti je potřebné zdůraznit, že natáčení probíhalo zhruba 2 hodiny. Natáčelo se stříkání, rozhovor s paní ředitelkou Mgr. Havlíkovou, s rodičem hendikepovaného dítěte a také s vedoucím vč. cechovní skupiny ing. Málkem. Rozhovor s ing. Málkem byl téměř 10-ti minutový a je vhodné zdůraznit, že bylo vedoucím skupiny několikrát zdůrazněn podíl Cechu malířů, lakýrníků a tapetářů ČR a zvláště východočeské cechovní skupiny, stejně tak jako partnerů CMLT ČR z řad výrobců a dodavatelů malířských hmot a techniky. Je velice neseriózní, že ČT sestříhala natočený materiál tak, že mistry ve svém řemesle fakticky nazvala brigádníky. K tomu zaslal do ČT  ing. Málek stížnost, která ovšem bohužel nic neřeší. Během zmíněné soboty se dodělalo a připravilo vše dle plánu a plochy byly připraveny k vlastnímu malování.

V pondělí ráno se kolegové z vč. cechovní skupiny začali před osmou hodinou sjíždět, jak bylo dohodnuto. Opět podtrhujeme účast majitele fy Body Color s.r.o., pana Landyše, jakož i výkonného ředitele CMLT ČR z.s., p. Žatečky. Po nutných a potřebných přípravách se vlastní práce rozběhly dle potřeb, za „pochodu“ se dolaďovaly spotřeby, míchací poměry apod. Jednotlivé pracovní činnosti se rozdělili tak, aby byl o všem přehled (míchání materiálu, transport ke stříkacímu zařízení, stříkání, realizace barevných odstínů apod.). Tak jako každý den, kdy probíhaly práce a činnosti, bylo k dispozici občerstvení, které opět vzorně zajišťovala paní ředitelka. Každý si udělal pauzičku, jak potřeboval, což na postup prací nejen že nemělo vliv, ale naopak celý postup prací podpořilo.

Tak, jak bylo na počátku dohodnuto, s pracovní činností se končilo mezi 15.30 až 16.00 hod s tím, že po té, co se všichni po práci trochu „zkulturnili“, odjelo se z Bartošovic do Neratova, kde jsme postupně navštívili místní minipivovar (prošli jsme jak výrobou, tak jsme i ochutnali místní ležák), prohlédli si místní „samoobslužné“ zahradnictví (chráněné dílny) a podívali se do Neratovského kostela se zasklenou střechou, který je mimochodem otevřený 24 hodin denně. Výklad o historii Neratova a kostela, včetně komplikací s jeho opravou, jsme měli přímo od nejpovolanějšího – místního pana faráře, který je zásadním strůjcem pozitivních změn v Neratově i při záchraně předmětného kostela. Při vší té naší práci, kvůli které jsme v Orlických horách byli, to bylo velice příjemné kulturní i společenské zpestření této charitativní akce. Po návratu zpět do Bartošovic jsme poseděli u večeře, resp. u pečených kolen, které jsme mohli dostatečně zapít Neratovským pivem. Debata a zábava všech přítomných byla příjemná, zábavná a kamarádská. To vše bylo důvodem, že jsme se k uložení ke spánku rozcházeli po půlnoci. Spaní bylo ve staré škole, ve třídách, ale vše bylo v pohodě.

A je tu úterý, finální den. V 7.30 hod máme snídani. Po té se postupně přesouváme do prostor budovy nové školy a začínáme organizovat malířské práce tak, abychom vše dokončili. To se nám daří a mezi 14-tou a 15-tou hodinou je hotovo. Začínáme s úklidem prostor, čistíme techniku a nářadí, připravujeme zbylý malířský materiál, aby v případě potřeb následných oprav byl přehled. Společně s vedoucích stavby a paní ředitelkou procházíme prostory a hodnotíme provedené malby. Venku před novou budovou školy se všichni scházejí, aby si k provedeným malbám a vůbec k provedené práci každý, kdo by chce, řekl závěrečné hodnocení a zároveň ještě děláme společné foto. Z celkové atmosféry je zřejmé, že u všech převládá pocit z velmi dobře odvedené práce a celková spokojenost. Všichni postupně balí a chystají se k odjezdu domů, mnozí zároveň přemýšlí, jak budou dohánět čas, který věnovali této záslužné charitativní akci.

Závěrem je potřebné upřímně poděkovat všem, kteří se jakkoliv podíleli a účastnili této  charitativní akce. Jde především o partnery CMLT ČR - dodavatele materiálů - firmu  CIRET s.r.o., která v předstihu dodala materiál k zakrytí a zalepení nemalovaných ploch, ale i malířského nářadí, potřebného k aplikaci, dále pak novému partnerovi CMLT ČR, firmě BODY COLOR s.r.o., která jako jediný dodavatel, dodala veškerý malířský materiál, včetně bíle zabarveného penetračního materiálu a speciálně majiteli firmy panu Landyšovi, který při realizacích strávil na stavbě 3 dny . Dále je nutné poděkovat i dalšímu partnerovi CMLT ČR, a to firmě E-CORECO s.r.o., která k realizaci maleb poskytla vysokotlaká membránová stříkací zařízení Wagner.  Nesmíme zapomenout ani na účast a spolupráci výkonného ředitele CMLT pana Žatečky, jehož organizační spolupráce byla též velmi přínosná. Dále a zásadně je nutné poděkovat všem zúčastněným z východočeské cechovní skupiny CMLT ČR, jmenovitě jde o pp. Michala Bedrníčka, Luboše Bláhu, Petra Bohdaneckého, Zdeňka Jirouška, Miroslava Klamtu, Jiřího Mikana, Jaroslava Málka, Martina Párala, Petra Posledníka, Petra Ruse, Miroslava Zeleného, ale je potřebné připomenout i Davida Bedrníčka, který pracoval na stavbě 3 dny.  

Pokud provádíme přehled těch, kterým je potřebné poděkovat, pak je vhodné připomenout majitele stavební firmy pana Havelku, se kterým byla velmi dobrá spolupráce a vždy se snažil vyjít vstříc. No a to nejlepší na konec - je potřebné velmi poděkovat ředitelce školy, paní Mgr. Havlíkové, která se obdivuhodně starala o veškeré občerstvení a stravu všech přítomných a účastníkům tím zajistila skvělý „servis“.  

S malým odstupem času a s odvoláním na reakce a ohlasy všech, kteří této ryze charitativní akce byli přítomni, má tato akce abnormálně příznivé hodnocení a všichni vyjadřují pozitivní pocity.

Zpracoval :   Ing.  Jaroslav  Málek      

                       vedoucí východočeské cechovní skupiny CMLT ČR

Hradec Králové  -  Bartošovice v Orlických horách -  červenec  2020

Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR - Bukáčková H, 17.8.2020, 12:51

zpět | nahoru