Hlavní menu

Přihlášení

Přihlašovací jméno / e-mail + heslo
Zapomněli jste heslo? Nechte si heslo zaslat na e-mail. Pokud nemáte přístupové údaje a jste členem Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR, kontaktujte správce serveru.

Sídlo Cechu:
SEKRETARIÁT - CMLT ČR

informační centrum

Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR

AUTORIZOVANÁ PROFESNÍ ORGANIZACE

Učňovská 1 (1.patro)
190 00 Praha 9
tel:     266 106 572 
mob.: 777 02 04 03

e-mail: info@CMLT.cz

www: www.CMLT.cz 

zastávka "Spojovací" -

budova SOŠ Jarov

Registrace vedená :

Městský soud Praha, spisová značka L 12982

Ič: 266 02 032

Dič: CZ26602032

 

GPS souřadnice:

N-50°5'30.22"

E-14°30'1.572" 

 

Správce serveru:
T-Centrum.CZ, a.s.
www.tradecentrum.cz
tradecentrum@t-centrum.cz
Tel./fax: +420 267 132 417
Jste zde: Hlavní stránkaAktuality - zde zobrazit všechny článkyProtest - proti obsahu zprávy televize NOVA

Protest - proti obsahu zprávy televize NOVA

1.11.2006 - P R O T E S T - proti obsahu zprávy televize NOVA týkající se údajného zákazu prodeje syntetických nátěrových hmot. 31. 10. 2006   Dne 29.10.2006 zveřejnila vaše televize NOVA ve večerních televizních novinách zprávu nazvanou Konec airbrushe, jejímž hlavním obsahem, jsou mimo jiné následující tvrzení: Od 1.1.2007 bude podle vyhlášky na ochranu životního prostředí zakázáno nakupovat syntetické barvy.

„Zákaz prodeje se týká syntetických barev ředitelných organickými ředidly, ty by totiž měly nahradit ekologičtější barvy ředitelné vodou;.

Ještě do konce roku mohou v příštím roce také ještě odprodat. Po roce 2008 už prý ale na pultech žádné syntetické barvy neuvidíme

airbrush. Z hlediska uProti výše uvedeným zcela chybným tvrzením šířeným vaší televizí v televizních novinách sledovaných širokou laickou i odbornou veřejností Asociace výrobců nátěrových hmot České republiky důrazně protestuje a kvalifikuje je jako šíření poplašné zprávy, která poškozuje nejen tuzemské výrobce syntetických nátěrových hmot, ale i dovozce těchto nátěrových hmot ze zahraničí a jejich spotřebitele Výše uvedená tvrzení jsou zcela chybnou interpretací Směrnice Evropského parlamentu a Rady  2004/42/ES ze dne 21. dubna 2004 o omezování emisí těkavých organických látek vznikajících při používání organických rozpouštědel v některých barvách a lacích a produktech pro opravy nátěru vozidel, která byla transponována do novely vyhlášky Ministerstva životního prostředí č.  355/2002 Sb., (vyhláška č. 509/2005 Sb.) kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu.


Tato vyhláška stanovuje pro určité vybrané skupiny nátěrových hmot maximální prahové hodnoty obsahu těkavých látek ve vodou ředitelných i rozpouštědlových (rozuměj organická rozpouštědla) nátěrových hmotách ve stavu k použití a to postupně ve dvou etapách - od 1.1.2007 a od 1.1. 2011 a dále pak  stanovuje maximální prahové hodnoty obsahu těkavých látek pro produkty k opravě nátěru vozidel platné od 1. 1. 2007.


Všechny členské firmy Asociace výrobců nátěrových hmot České republiky, která sdružuje výrobce, výzkumné ústavy a organizace úzce související s výrobou nátěrových hmot v ČR,  se s pochopením celoevropských environmentálních požadavků legislativní restrikce obsahu organických rozpouštědel v nátěrových hmotách na jejich účinnost již dlouhodobě technicky připravují tak, aby jejich výrobní sortimenty nemusely být významným způsobem omezovány a aby zajistily potřeby uživatelů výrobou produktů odpovídajících aplikačním technickým parametrům.


V souvislosti s uvedenými skutečnostmi žádáme o zjednání nápravy, a to uvedením komentáře v průběhu vysílání Televizních novin, který by obsahoval následující informaci:

Podle stanoviska Asociace výrobcKonec airbrushe“ vysílané dne 29.10.2006 k uvedení nesprávné informace o zákazu prodeje syntetických nát   
V Praze dne 31.10.2006
 Za Asociaci výrobců nátěrových hmot:
Ing. Tomáš Jelínek

Matěj Horn, 16.1.2007, 13:57

zpět | nahoru