Hlavní menu

Přihlášení

Přihlašovací jméno / e-mail + heslo
Zapomněli jste heslo? Nechte si heslo zaslat na e-mail. Pokud nemáte přístupové údaje a jste členem Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR, kontaktujte správce serveru.

Sídlo Cechu:
SEKRETARIÁT - CMLT ČR

informační centrum

Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR

AUTORIZOVANÁ PROFESNÍ ORGANIZACE

Učňovská 1 (1.patro)
190 00 Praha 9
tel:     266 106 572 
mob.: 777 02 04 03

e-mail: info@CMLT.cz

www: www.CMLT.cz 

zastávka "Spojovací" -

budova SOŠ Jarov

Registrace vedená :

Městský soud Praha, spisová značka L 12982

Ič: 266 02 032

Dič: CZ26602032

 

GPS souřadnice:

N-50°5'30.22"

E-14°30'1.572" 

 

Správce serveru:
T-Centrum.CZ, a.s.
www.tradecentrum.cz
tradecentrum@t-centrum.cz
Tel./fax: +420 267 132 417
Jste zde: Hlavní stránkaAktuality - zde zobrazit všechny článkyNový výrobek firmy BaL Hostivař HOSTAGRUND 3 v 1

Nový výrobek firmy BaL Hostivař HOSTAGRUND 3 v 1

10.7.2012 -

 

Nový výrobek firmy BaL Hostivař HOSTAGRUND 3 v 1

 

 

 

 

 

Multifunkční základní i vrchní antikorozní pololesklá barva.

Jednovrstvá pololesklá barva spojující vlastnosti základního antikorozního nátěru, mezivrstvy a současně vrchní barvy.

Je určena k přímým nátěrům kovů ve venkovním i vnitřním prostředí. Barva je ideální pro nátěry ocelových materiálů a zoxidovaných pozinkovaných povrchů jako např. střechy, kovové konstrukce, stožáry, ploty, sloupy, vrata apod.

Barva není určena k nátěrům, které přicházejí do přímého styku s potravinami, krmivy a pitnou vodou a k nátěrům dětského nábytku a hraček. 

 

Složení a charakteristika výrobku:

Disperze pigmentů a plnidel v roztoku modifikované alkydové pryskyřice v organických rozpouštědlech s přísadou aditiv a antikorozních pigmentů.

Jednovrstvá pololesklá barva spojující vlastnosti základního antikorozního nátěru, mezivrstvy a současně vrchní barvy.                  Je určena k přímým nátěrům kovů ve venkovním i vnitřním prostředí. Barva je ideální pro nátěry ocelových materiálů a  zoxidovaných pozinkovaných povrchů jako např. střechy, kovové konstrukce, stožáry, ploty, sloupy, vrata apod.

Barva není určena k nátěrům, které přicházejí do přímého styku s potravinami, krmivy a pitnou vodou a k nátěrům dětského nábytku a hraček.

 

Odstíny:

0100, 0131, 0199, 0240, 0280, 0440, 0530, 0620, 0810, 0840, 0912, 0970

 

Použití:

Podklad: ocel, zoxidované pozinkované ocelové povrchy

Prostředí: interiér, exteriér - dle nátěrového systému

Příklady: střechy, kovové konstrukce, stožáry, ploty, sloupy, vrata

 

Příprava podkladu:

Podklad musí být čistý, suchý, zbavený mastnot, rzi a prachu, mechanicky očištěný. Dříve natřené povrchy je nutné očistit, odmastit a zbavit starých nepřilnavých nátěrů. Pro zajištění kompatibility nového nátěru se starým je doporučeno provést zkušební referenční nátěr na ploše 1 m2.

 

Příklad nátěrového postupu:

Hostagrund Prim 3v1 S 2177 se nanáší na předem připravený podklad. Před použitím se barva podle potřeby naředí ředidlem S 6005 (štětec, váleček),S 6001 (stříkání) a důkladně zamíchá. Aplikuje se ve 2 – 3 vrstvách podle předpokládané náročnosti aplikace. Interval pro nanášení jednotlivých vrstev je minimálně 8 hodin. Doporučená tloušťka jedné vrstvy je 30 – 40 µm.

Na ucelené plochy používejte vždy materiál z jedné výrobní šarže. Při užití stejné výrobní šarže je zaručen stejný barevný odstín.

Minimální teplota vzduchu pro nanášení je 5°C, teplota natíraného podkladu musí být 3°C nad rosným bodem, přičemž teplota a relativní vlhkost vzduchu musí být měřeny v blízkosti natíraného podkladu. Teplota podkladu nesmí být vyšší než 40°C. Relativní vlhkost vzduchu nesmí být vyšší než 75%. Nižší teplota a vyšší relativní vlhkost při nanášení a zasychání a příliš silná vrstva nanášeného filmu výrazně zpomalují zasychání a protvrdání nátěrového filmu.

 

Doporučené způsoby aplikace:

Stříkání, štětec, váleček

 

Parametry nátěrové hmoty:

Výtoková doba z pohárku (tryska 4 mm/23°C) : 150 – 180 s

Obsah netěkavých složek(1h při 125°C) : min. 60 % hmotn., odstín 0912 min. 55 % hmotn.

Teoretická vydatnost : 10 - 12 m2 /1 l v jedné vrstvě 30 - 40 μm

 

Hodnoty pro stanovení emisních limitů:

Hustota : 1150 -1300 kg/m3

Obsah netěkavých látek : 43 - 47 % objem.

VOC: 0,36 - 0,45 kg/kg barvy

TOC: 0,30 - 0,38 kg/kg barvy

Kategorie : A/i 

Maximální prahová hodnota obsahu těkavých látek v g/l od 1.1. 2010 : 500

Maximální obsah těkavých látek ve stavu připraveném k použití v g/l: 499

 

Vlastnosti zaschlého nátěru:

Lesk: stupeň 30 – 50%

Tvrdost kyvadlovým přístrojem po 24 hod : min 12 %, odstín 0912 min. 8%

Přilnavost mřížkovým řezem : stupeň 1

Kryvost: stupeň 1

 

Zasychání:

Zaschlý proti prachu do 2 hodin

Proschlý  do 12 hodin

 

Ředidlo:

S 6001 (stříkání), S 6005, S 6006  (štětec, váleček)

 

Skladovatelnost:

Výrobek si uchovává užitné vlastnosti 5 let od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě 5-25 °C.

 

Likvidace odpadů a obalů:

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Dále viz bezpečnostní list výrobku.

 

Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví:

Výrobek obsahuje xylen (směs isomerů), solventní naftu lehkou aromatickou a fosforečnan zinečnatý. Obsahuje butanonoxim a

kobaltnatou sůl kyseliny 2-ethylhexanové. Může vyvolat alergickou reakci.

Klasifikace přípravku :  Zdraví škodlivý. Dráždivý. Hořlavý. Nebezpečný pro životní prostředí.

Označení výstražným symbolem : Xn, N  

Dále viz bezpečnostní list výrobku.

 

Výrobce:

BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o., Skrchov 1, 679 61 Letovice, Česká republika, IĆ: 43420371

tel.: +420 516 474 211, fax.: +420 516 474 257, e-mail: tel@teluria.cz , prodej@teluria.cz ,                                                      http://www.teluria.cz                                           ,                                                                         

ODBORNÁ PORADNA: + 420 721 108 877

 

 

Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR - Topolančino, 10.7.2012, 14:03

zpět | nahoru