Hlavní menu

Přihlášení

Přihlašovací jméno / e-mail + heslo
Zapomněli jste heslo? Nechte si heslo zaslat na e-mail. Pokud nemáte přístupové údaje a jste členem Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR, kontaktujte správce serveru.

Sídlo Cechu:
SEKRETARIÁT - CMLT ČR

informační centrum

Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR

AUTORIZOVANÁ PROFESNÍ ORGANIZACE

Učňovská 1 (1.patro)
190 00 Praha 9
tel:     266 106 572 
mob.: 777 02 04 03

e-mail: info@CMLT.cz

www: www.CMLT.cz 

zastávka "Spojovací" -

budova SOŠ Jarov

Registrace vedená :

Městský soud Praha, spisová značka L 12982

Ič: 266 02 032

Dič: CZ26602032

 

GPS souřadnice:

N-50°5'30.22"

E-14°30'1.572" 

 

Správce serveru:
T-Centrum.CZ, a.s.
www.tradecentrum.cz
tradecentrum@t-centrum.cz
Tel./fax: +420 267 132 417
Jste zde: Hlavní stránkaOdborné školy spolupracující s CechemStřední odborné učiliště - SŠ řemesel a chovatelství
 

Střední odborné učiliště - SŠ řemesel a chovatelství

Kontakt

IČ:00055107
Adresa:Svat. Čecha 1110, 688 01 Uherský Brod
Region:Zlínský kraj
Telefon:572 613 121
E-mail:sou@sou-ub.cz
Web:www.ssuhbrod.cz

Informace

Charakteristika školy

Střední odborné učiliště Uherský Brod se opírá  o více jak stoletou tradici. Svou vzdělávací nabídkou doplňuje požadavky firem regionu po pracovní síle v oblasti stavebnictví, zemědělství, autoopravárenství a potravinářství. Struktura oborů je vhodně volena s možností vzájemného mezioborového prostupu. Škola poskytuje vzdělání v oborech ukončených výučním listem i maturitní zkouškou. Pro slabší a postižené žáky nabízí vzdělávání v oborech bývalého odborného učiliště. Absolventi oborů ukončených výučním listem nají možnost si rozšířit vzdělání denním nebo dálkovým maturitním studiem a pokračovat dále ve studiu na všech typech vysokých škol.

Součástí školy je Domov mládeže s kapacitou 70 ubytovaných, který je vzdálen 5 minut chůze od samotné školy. Domov mládeže disponuje samostatnými prostorami pro sportovní vyžití a klubovnou. Samostatně organizuje volnočasové aktivity pro ubytované žáky sportovního a kulturního zaměření.

Škola není jen vzdělávací subjekt. Intenzivně se zapojuje i do společenského dění v rámci města i regionu. Ve spolupráci se zřizovatelem, městem Uherský Brod i s celou řadou ekologických a dobrovolných organizací se podílí na organizování ukázek řemeslné činnosti, výsadbě a údržbě veřejných prostor, společenských událostí apod. Rovněž v rámci výuky žáci zhotovují různé výrobky pro veřejné instituce, pro firmy i soukromé subjekty(např. pergoly, altány, stavební prvky dekorativní dřevěné prvky, okrasné vazby atd.) Velmi zdařilým výtvorem bylo zhotovení betlému s postavami pro Městský úřad Uherský Brod, na kterém se podílelo hned několik učebních oborů různých profesí.

V rámci mezinárodních kontaktů škola intenzivně spolupracuje s družební školou v Novém Meste nad Váhom ve SR, která má obdobné vzdělávací zaměření. Každoročně jsou pořádány odborné a sportovní soutěže pro žáky a pedagogy obou škol. Rovněž udržuje kontakt s odbornými školami všech našich vyučovacích směrů v Rakousku. Každoročně pořádáme výměnu zkušeností pedagogů vybraných oborů se zahraničními kolegy.

Významným důvodem pro výběr právě naší školy v rámci budoucího vzdělávání jednotlivých žáků může být fakt, že škola nabízí široký záběr velmi žádaných učebních a studijních oborů, má vynikající materiálně technické zázemí, v odborné praxi úzce spolupracuje s vybranými firmami Zlínského kraje, ve kterých se mimo jiné organizuje i odborný výcvik pro žáky školy.

 

Malíř a lakýrník (zaměření Malíř)      39-41-H/01

Popis učebního oboru:
Učební obor malíř připravuje žáky na výkon pracovních činností povolání malíř Přijímáme žáky, kteří ukončili povinnou školní docházku a jsou zdravotně způsobilí k výkonu tohoto oboru. V průběhu studia se naučí  malířské a natěračské práce v interiérech, nátěry fasád a stavebních konstrukcí, zhotovování nápisů jednoduchými druhy písma, napodobování dřev, tapetování, aplikace novodobých nátěrových hmot nátěrem a stříkáním.

Žákům oboru  Malíř-Lakýrník  39-41-H/01 je v průběhu jejich profesní přípravy poskytována finanční podpora z prostředků Zlínského kraje v částce Kč 300 – 500,-- a jednorázová odměna za vyznamenání ve výši Kč 1 500 – 5 000,--.

Profil absolventa:

  • dovede připravit a umí používat potřebné nářadí, pracovní pomůcky, malířské a natěračské přístroje a mechanizační pomůcky
  • dovede samostatně volit a připravit vhodný materiál s ohledem na podklad a účel nátěru, prostředí, estetická hlediska a ochranu životního prostředí
  • umí posoudit stav a připravenost pracoviště a zvolit vhodný technologický postup s ohledem na specifika pracoviště a bezpečnost práce
  • dovede zpracovat podklady pro stanovení ceny práce včetně potřeby materiálu a umí provedenou práci ohodnotit
  • dovede posoudit kvalitu provedené práce a provést případné opravy

Možnosti dalšího vzdělávání
Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijních oborů pro absolventy tříletých učebních oborů navazujícího na předešlou přípravu.

 

Adresa školy:

Střední odborné učiliště Uherský Brod

Svatopluka Čecha 1110

688 01  Uherský Brod

Kontakty:

Jiří Polanský Ing., ředitel SOU

Tel.: 572 613 120, 604 205 655

E-mail: reditel@sou-ub.cz

Eva Jurásková, pracovník vztahů k veřejnosti a pro informace

Tel.: 572 613 133,   774 965 538

E-mai: juraskova@sou-ub.cz

Miroslav Žižka, učitel odborného výcviku oboru Malíř

Tel.: 731 779 907

Oldřich Habrovanský, učitel odborného výcviku oboru Malíř

Tel.: 603 942 234

 

Dny otevřených dveří:

Pátek         3.12.2010    9.00 - 17.00 hodin

Sobota      4.12.2010    9.00 - 12.00 hodin

Pátek         14.1.2011    9.00 - 17.00 hodin

Sobota       15.1.2011   9.00 - 12.00 hodin

Jinak je možno kdykoliv po telefonické domluvě - 774 965 538 pí Jurásková

 

Budova SOU Uherský Brod

 

Obor malíř a lakýrník

Krajská soutěž odborných dovedností žáků oboru malíř 2010

 

 

zpět | nahoru