Hlavní menu

Přihlášení

Přihlašovací jméno / e-mail + heslo
Zapomněli jste heslo? Nechte si heslo zaslat na e-mail. Pokud nemáte přístupové údaje a jste členem Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR, kontaktujte správce serveru.

Sídlo Cechu:
SEKRETARIÁT - CMLT ČR

informační centrum

Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR

AUTORIZOVANÁ PROFESNÍ ORGANIZACE

Učňovská 1 (1.patro)
190 00 Praha 9
tel:     266 106 572 
mob.: 777 02 04 03

e-mail: info@CMLT.cz

www: www.CMLT.cz 

zastávka "Spojovací" -

budova SOŠ Jarov

Registrace vedená :

Městský soud Praha, spisová značka L 12982

Ič: 266 02 032

Dič: CZ26602032

 

GPS souřadnice:

N-50°5'30.22"

E-14°30'1.572" 

 

Správce serveru:
T-Centrum.CZ, a.s.
www.tradecentrum.cz
tradecentrum@t-centrum.cz
Tel./fax: +420 267 132 417
Jste zde: Hlavní stránkaSoudní znalciIng. Ladislav Bukovský

Ing. Ladislav Bukovský

SPS Znalecká a expertní kancelář

Kontakt

Adresa:Švábky 2, 180 00 Praha 8
Telefon:+ 420 2 84 821 937, 84 823 425
E-mail:sps@bukovsky.cz
Web:www.bukovsky.cz

Informace

Nabízíme vám služby v těchto oborech:

ZNALECKÉ A EXPERTNÍ POSUDKY

PORADENSKÁ ČINNOST

INSPEKCE, KONTROLY A DOZORY

DIAGNOSTIKA STAVEB

SANACE STAVEB A MATERIÁLŮ

ZKOUŠENÍ A KONTROLA

Energetické konzultační a informační středisko - EKIS ČEA


ZNALECKÉ A EXPERTNÍ POSUDKY

  • posudky vad a poruch, kvality staveb a stavebních materiálů,
  • speciální posudky:
   • statické,
   • tepelných izolací,
   • izolací proti vodě a vlhkosti, dodatečných hydroizolací, střešních konstrukcí
   • akustických izolací,
   • povrchových úprav,
   • mykologické, napadení konstrukcí a materiálů biotickými škůdci,
   • povrchových úprav,
   • koroze kovů
   • podlahových konstrukcí
   • sádrokartonových konstrukcí
  • návrhy řešení rekonstrukcí, oprav a úprav staveb včetně zajištění projektové dokumentace
  • řešení problematiky speciálních stavebních prací
   • izolace proti zemní vlhkosti, vodě
   • těsnění trhlin a spar
   • sanace betonových konstrukcí
   • sanace napadení biotickými škůdci

PORADENSKÁ ČINNOST

  • zpracování podnikatelského záměru a základních požadavků na stavbu
  • zpracování zadávací dokumentace, výběr projektanta, spolupráce při zpracovávání projektu
  • zpracování zadávací dokumentace, organizace výběrového řízení zhotovitele stavby
  • posouzení vhodnosti nabídek, technických řešení, použití stavebních hmot a materiálů, hodnocení rizik
  • kontrola dodržování technických a právních podmínek pro výstavbu a užívání staveb
  • příprava smluv o dílo (technická specifikace díla)
  • řešení reklamací a sporů mezi objednateli a zhotoviteli staveb
  • služby v oblasti materiálového inženýrství
  • návrh vhodných materiálů pro použití v nových konstrukcích i při opravách a rekonstrukcích staveb

INSPEKCE, KONTROLY A DOZORY

  • kontrola a vyhodnocení rizik projektové dokumentace,
  • technické dozory při provádění staveb,
  • inspekční dozory a supervize stavebních děl
  • kontrola kvality stavebního díla
  • přejímání dokončených staveb
  • kontrola účinnosti provedených opatření

DIAGNOSTIKA STAVEB

  • stavebně technické průzkumy (komplexní i cílené včetně např. napadení botickými škůdci)
  • dokumentace stavu stavebních objektů (grafická, fotografická, video VHS)
  • destruktivní i nedestruktivní zkoušky materiálů a výrobků ve stavbách
  • kontrola nepřístupných konstrukcí (endoskopie, průmyslová televize)
  • kontrola mikroklimatu ve stavbách (dlouhodobá měření teplot, vlhkostí vzduchu)
  • indentifikace tepelných mostů v pláštích budov
  • posuzování stavu, vad, poruch a rizik staveb včetně komplexní analýzy příčin a s návrhem oprav
  • pasporty vad a poruch staveb
  • sledování staveb
  • dlouhodobá měření deformací staveb (sázecí deformmetr, číselníkové úchylkoměry)

SANACE STAVEB A MATERIÁLŮ

  • preventivní ochrana materiálů a konstrukcí před působením biotických škůdců
  • konzervace, zpevňování a povrchová úprava kamenných a zděných konstrukcí a jejich ochrana proti povětrnosti
  • konzervace, sanace a zpevňování dřevěných konstrukcí napadených a poškozených biotickými škůdci (včetně napadení dřevomorkou domácí), hloubková impregnace metodou vysokotlaké injektáže
  • dodatečné hydroizolace metodou vysokotlaké injektáže

ZKOUŠENÍ A KONTROLA

 • vizuální kontrola
  • technický endoskop
  • inspekční TV systém - kamera průměru 50 mm + záznam ve formátu VHS
  • technická mikroskopie
 • kontrola kvality materiálů "in situ" - nedestruktivní defektoskopie - personál s certifikací pro tuto specifickou činnost
  • pevnost v tlaku kusového staviva a malty ve zdivu (vrtačka TZÚS, Schmidt L a N)
  • pevnost betonu v tlaku (Schmidt L a N)
  • přídržnost k podkladu (Comtest OP3)
  • výztuž ocelových konstrukcí (Profometer 4)
 • tloušťka a skladba nátěrů
 • indikace kovů - kovová vedení a předměty (Explorer TM)
 • laboratorní analýzy materiálů, obsahy výkvětvorných solí
 • měření fyzikálních veličin (jednorázová i dlouhodobá)
  • teploty materiálů, povrchů, vzduchu (TESTO, AGEMA, Greisinger, COMMETER a další)
  • vlhkost materiálů (Greisinger, COMMETER a další)
  • proudění a výměny vzduchu
 • stanovení parametrů prostředí (TESTO, AGEMA, Greisinger, COMMETER a další)
 • kontrola geometrické přesnosti staveb - požíváme kalibrovaná měřidla
 • deformací konstrukcí (sázecí deformmetr, číselníkové úchylkoměry)

 

Energetické konzultační a informační středisko - EKIS ČEA

Poskytujeme bezplatné poradenské služby pro veřejnost k realizaci úspor a efektivního využívání paliv a energie, využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energií a k minimalizaci negativních důsledků užití energie na životní prostředí.

Základní konzultace v poradenském středisku EKIS ČEA jsou bezplatné.

Zvláštní zaměření konzultací:

 • Náprava vad a poruch stavebních konstrukcí způsobených nevhodným návrhem, provedením nebo užíváním (opravy, úpravy a rekonstrukce staveb),
 • Zásady technického řešení staveb s ohledem na úspory energie při provozu,
 • Diagnostika vad a poruch způsobených tepelnou nedostatečností konstrukcí,
 • Konzultace projektové dokumentace, nabídek stavebních firem.

 Další informace na stránce Úspory energie

zpět | nahoru