Hlavní menu

Přihlášení

Přihlašovací jméno / e-mail + heslo
Zapomněli jste heslo? Nechte si heslo zaslat na e-mail. Pokud nemáte přístupové údaje a jste členem Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR, kontaktujte správce serveru.

Sídlo Cechu:
SEKRETARIÁT - CMLT ČR

informační centrum

Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR

AUTORIZOVANÁ PROFESNÍ ORGANIZACE

Učňovská 1 (1.patro)
190 00 Praha 9
tel:     266 106 572 
mob.: 777 02 04 03

e-mail: info@CMLT.cz

www: www.CMLT.cz 

zastávka "Spojovací" -

budova SOŠ Jarov

Registrace vedená :

Městský soud Praha, spisová značka L 12982

Ič: 266 02 032

Dič: CZ26602032

 

GPS souřadnice:

N-50°5'30.22"

E-14°30'1.572" 

 

Správce serveru:
T-Centrum.CZ, a.s.
www.tradecentrum.cz
tradecentrum@t-centrum.cz
Tel./fax: +420 267 132 417

Cech malířů, lakýrníků a tapetářů České republiky z.s. (CMLT ČR)

registrace :                                     Současná registrace: spolkový rejstřík u Městského soudu v Praze, oddíl L, 
                                                                   vložka č. 12982 
(1. registrace 29.8.2002 - Ministerstvo vnitra ČR)

ustavující  Valná hromada:          15.2.2003 Praha

adresa :                                          Učňovská 100/1, 190 00 Praha 9 (budova SOŠ Jarov 1. patro)

Ič :                                                  266 02 032

Dič :                                                CZ26602032

číslo účtu :                                     27-911 59 30 217 / 0100  KB Praha 9

tel. :                                                 266 106 572

e-mail :                                            info@CMLT.cz

www:                                               www.CMLT.cz

                                                      

    

                                                    RADA CECHU - vedení organizace

CECHMISTR pro ČR:         Michal Rousek - Náchod                                     mob.: 737 300 214

zástupce cechmistra:        Bc. Jan Zeman - Praha                                       mob.: 777 346 332

radní:                                   Stanislav Zdražil - Pačlavice                              mob.: 731 416 527

radní:                                   Vladimír Brychta - Třinec                                    mob.: 777 556 342 

radní:                                   Václav Pospíšil - Tečovice u Zlína                     mob.: 602 522 060

                                                   

                                                    KRK - kontrolní a revizní komise

předseda KRK:                   Libor Zábranský - Praha                                     mob.: 777 139 586

zástupce předsedy KRK:  Bc. Josef Čermák - Kojetice                               mob.: 603 219 935

člen KRK:                           František Čelůstka - Žeranovice u Zlína             mob.: 602 702 108

 

email pro komunikaci s KRK: krk-cechmal@post.cz

                                                                    

                                                   RK - rozhodčí komise       

předseda RK:                    Radomil Konečný  - Lutopecny u Kroměříže       mob.: 777 770 482

zástupce předsedy RK:    Miroslav Koubek - Líbeznice                                mob.: 603 530 867

člen RK:                             Jiří Rus - Svitavy                                       mob.: 777 550 730   

člen RK:                             Pavel Janura - Tábor                                mob.:  603 260 187

člen RK:                             Zdeněk Jiroušek - Úpice                           mob.: 777 019 113

                                      

                                                  SEKRETARIÁT - informace, přihlášky

výkonný ředitel:                            Pavel Žatečka     - sekretariát  (Praha), mob.: 777 02 04 03    

samostatná asistentka:                Hana Bukáčková - sekretariát  (Praha), mob.: 775 40 40 04

 

Chcete vstoupit do Cechu? jednoduše to napište SMS zprávou (777 02 04 03) nebo na e-mail (info@CMLT.cz ) a sekretariát  Vás bude kontaktovat a pomůže Vám zařídit a vyplnit vše potřebné!

 

 Cíl činnosti Cechu  (výňatek ze stanov)

1.       Základním cílem Cechu je sdružovat fyzické a právnické osoby provozující malířské
a lakýrnické  práce v České republice, prosperita členů Cechu, prosazování jejich zájmů, vzájemná spolupráce členů ve všech oblastech jejich činnosti, využívání nových poznatků v oboru podnikání členů Cechu a v oborech souvisejících a zvyšování kvality služeb poskytovaných členy Cechu.

2.       Dalšími cíli činnosti Cechu je zejména:

a)      sjednocovat a obhajovat zájmy členů Cechu,

b)      zastupovat členy Cechu ve vztahu ke státním i jiným orgánům v ČR a  v zahraničí,

c)       dbát na dodržování právních norem a profesní etiky při činnosti členů,

d)      podporovat zavádění nových technologií,

e)       zajišťovat pro své členy informace o materiálech, nářadí a technologiích používaných v oboru jejich činnosti,

f)        zajišťovat odborné předváděcí akce nových technologií a materiálů,

g)      spolupracovat se školami a zařízeními pro výchovu učňů v oboru malíř a lakýrník, a to zejména při inovaci a tvorbě nových učebních osnov, zajišťování praxe pro studenty u členů Cechu a provádění školení pro pedagogický personál odborných škol,

h)      spolupracovat s výrobci materiálů, s nimiž malíři a lakýrníci  pracují, s cílem získat veškeré informace o těchto materiálech, jejich vlastnostech, možnostech užití a doporučených pracovních postupech a předávat tyto informace členům Cechu.

3.       Cílem činnosti Cechu není podnikatelská činnost. Cech je však oprávněn vykonávat v souladu s platnými právními předpisy veškeré činnosti nezbytné k dosažení sledovaných cílů. Tato činnost spočívá zejména v:

a)              získávání sponzorských příspěvků,

b)              zprostředkovávání odborných služeb pro své členy,

c)              pořádání přednášek, kurzů, seminářů, symposií, kongresů a dalších  odborných akcí zaměřených na     problematiku malířství a lakýrnictví

d)              vydávání informačních bulletinů, zpráv a publikací,

e)              vytváření databanky informací, a to jak z domácích tak zahraničních zdrojů,

f)                organizovaní výstav zaměřených k předmětu činnosti členů Cechu,

g)              spolupráci při tvorbě a změnách legislativních norem a předpisů týkajících se oboru činnosti členů Cechu,

h)              předkládání stanovisek, návrhů a petic,

i)               informování členů Cechu a veřejnosti o své činnosti,

j)                spolupráci se sdruženími, společnostmi a spolky obdobného poslání a zaměřen í ČR i v zahraničí,

k)              reklamní činnosti a marketingu pro členy Cechu a osoby spolupracující s Cechem.