Hlavní menu

Přihlášení

Přihlašovací jméno / e-mail + heslo
Zapomněli jste heslo? Nechte si heslo zaslat na e-mail. Pokud nemáte přístupové údaje a jste členem Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR, kontaktujte správce serveru.

Sídlo Cechu:
SEKRETARIÁT - CMLT ČR

informační centrum

Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR

AUTORIZOVANÁ PROFESNÍ ORGANIZACE

Učňovská 1 (1.patro)
190 00 Praha 9
tel:     266 106 572 
mob.: 777 02 04 03

e-mail: info@CMLT.cz

www: www.CMLT.cz 

zastávka "Spojovací" -

budova SOŠ Jarov

Registrace vedená :

Městský soud Praha, spisová značka L 12982

Ič: 266 02 032

Dič: CZ26602032

 

GPS souřadnice:

N-50°5'30.22"

E-14°30'1.572" 

 

Správce serveru:
T-Centrum.CZ, a.s.
www.tradecentrum.cz
tradecentrum@t-centrum.cz
Tel./fax: +420 267 132 417
Jste zde: Hlavní stránkaČlánky / InformaceBudoucnost řemesel

Budoucnost řemesel

8.4.2008 - Nedostatek kvalifikované pracovní síly téměř ve všech oborech.
Co pro to dělá náš Cech.
Článek HKČR o situaci v naší republice.

Jak Cech malířů a lakýrníků ČR  řeší tento problém ? (viz článek dole)

Nesedíme s rukama za zády, ale zkoušíme něco dělat aktivně.

Jako první věc vidíme v propagaci řemesla na veřejnosti, aby mladí lidé (kluci i holky - v cizině je hodně děvčat v oboru) viděli, že je to profese která potřebuje kreativitu, přehled v modních trendech a hlavně i tvůrčí schopnosti.

To docilujeme veřejnými soutěžemi, kde je vidět co dokáží naši mladí žáci ze škol. Také garantujeme umístění vyučenců ve firmách pro ty, kteří se chtějí nadále oboru věnovat a profesi zvládají.

 

Další propagací v Praze byla společná akce MHMP, Cechu a Střední školy dopravní při realizaci bilboardové kampaně na nábor učňů. Plakáty byly rozmístěny na zastávkách MHD a cílem bylo oslovit mladou generaci.

 

Samozřejmě, že je třeba, aby media i naši uředníci začali více dbát na propagaci řemesel a pokusili se tak změnit myšlení lidí, že monterky jsou něco špatného, vybudované v minulých letech bezhlavou a nekoncepční propagací maturit.

 

Akce paní Buzkové "maturita za každou cenu" má za důsledek, to že zde chybí vlasní kvalifikovaná pracovní síla (máme místo ní zástup maturantů se čtyřkami o které nemá nikdo zájem). Proto sem budeme nyní překotně zvát pracovníky ze třetích zemí (zelené karty), aby tu alespoň někdo pracoval a po pár letech jejich děti iiž nebudou chtít pracovat na těchto postech a bude tu ten samý problém, jako řešili nedávno ve Francii - to ale bude již pozdě!!!!

 

Pavel Žatečka - generální sekretář Cechu

 

 

Budoucnost řemesel podle Hospodářské komory ČR  

Březen patřil na Hospodářské komoře ČR (HK ČR) tématu Budoucnost řemesel , k němuž se scházela v tomto měsíci klubová setkání členů HK ČR v desítce českých měst ČR. Hospodářská komora také připravila materiál definující hlavní problémy řemesel dneška.

V prohlášení HK ČR se mimo jiné uvádí: „Hospodářská komora České republiky sleduje se znepokojením některé vývojové tendence, které ohrožují rozvoj a stabilizaci sektoru drobného a malého podnikání, pro který je charakteristický vysoký podíl práce řemeslného charakteru. Z diskuse o budoucnosti řemesel v České republice, která se v uplynulém měsíci uskutečnila v komorové síti, vyplývá, že k mimořádně rizikovým faktorům patří zejména chronický nedostatek kvalifikované pracovní síly s potřebnými řemeslnými dovednostmi, výskyt nehlášené práce, který umožňuje obcházení systému sociálního zabezpečení a narušuje zdravé konkurenční prostředí a objektivně nevýhodná pozice drobných, malých a středních podnikatelů v ekonomické soutěži."

Nedostatek kvalifikované pracovní síly

Nízký a nadále klesající počet absolventů odborných učilišť je způsoben zejména malou prestiží řemeslných profesí dané do jisté míry přetrvávajícím negativním obrazem krachů průmyslových podniků v devadesátých letech a obrazu pracovních podmínek ve výrobě z těchto dob. Alarmující je přitom očekávaný demografický vývoj, podle něhož se v následujících dvou až třech letech počet žáků nastupujících do prvních ročníků středních škol sníží o třetinu.

Druhým výrazným faktorem ovlivňující nedostatek pracovních sil je schopnost absorpce pracovníků některých profesí velkými, často nadnárodními firmami. Ačkoli je podle analýzy ministerstva školství v České republice vyučeno 34% kvalifikovaných dělníků a evropský průměr přitom činí zhruba 22%, poptávka po pracovní síle v ČR dlouhodobě převyšuje nabídku na pracovním trhu. Velké množství technických profesí si vyžadují právě zahraniční investice v ČR. Na kulatém stolu hospodářské komory proto opět zazněla jejich kritika, HK ČR již před časem (září 2007) vyjádřila žádost o zrušení investičních pobídek, které zatěžují státní rozpočet a v rámci aktivní politiky zaměstnanosti podporují zaměstnávání osob v nadnárodních společnostech využívající pobídky.

„Hospodářská komora navrhuje zajistit možnost podporovat formu spolufinancování odborné přípravy učňů konkrétním podnikatelským subjektem, přizpůsobit odbornou přípravu budoucích řemeslníků požadavkům praxe a podpořit přímou angažovanost podnikatelských subjektů při formování a fungování vzdělávacích zařízení typu učňovských škol. Docházet by mělo k zajišťování praktické části výcviku ve firmách a při zakládání společných vzdělávacích center skupiny podniků v regionech. Takto aktivní firmy by měly získat cílené daňové úlevy, popřípadě slevy na pojistném, které by se mohly týkat například nákladů na stipendia učňů a na jejich výchovu a zvýhodnění příležitostné práce učňů a studentů," říká prezident Hospodářské komory ČR Jaromír Drábek.

Práce na černo

Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu (ATOK) odhaduje, že až 1/3 spotřeby textilního a oděvního zboží dostává v ČR na trh mimo oficiální tržní systémy s tím, že se na tomto stavu významně podílí i tajné dílny vietnamských a čínských „podnikatelů". ATOK odhaduje, že v současné době má nedeklarovaná práce v odvětví textilního a oděvního průmyslu za následek ztrátu v příjmech státního rozpočtu v řádu 1 mld. Kč ročně. Průzkum v deseti zemích Evropské unie zaměřený na oblast stavebnictví ukázal, že deset až patnáct procent hrubého domácího produktu vytvořeného ve stavebnictví vyrábí tzv. nedeklarovaná práce neboli práce na černo. Není důvod se domnívat, že může být v České republice tento podíl nižší.

Nehlášená práce se týká především sektoru služeb pro domácnosti a ve stavebnictví a v některých odvětvích zpracovatelského průmyslu, například v textilním a zejména v oděvním průmyslu. Narušeno je především standardní konkurenční prostředí a deformovány příslušné trhy, poškozováni jsou poctiví podnikatelé dodržující etiku podnikání a právní rámec upravující sociální zabezpečení a daňové povinnosti.

Cestou k nápravě je v tomto případě podle Hospodářské komory ČR snížit ekonomickou atraktivnost nehlášené práce úpravou sazeb ovlivňujících náklady na pracovní sílu, prohlubovat liberalizaci trhu práce, učinit jej flexibilním, například umožnit regulérní využívaní pracovní síly k zajištění potřeby sezonních prací s využitím pracovních smluv na dobu určitou. „Dále je třeba posílit účinnost kontrolního systému zaměřeného na odhalování nehlášené práce a účinnosti uplatňování příslušných sankcí mimo jiné i prohloubením spolupráce kompetentních orgánů státní správy příslušných k provádění kontrol a k ukládání sankcí i vlastní úpravou (zjednodušením) postupů při provádění kontrol," říká prezident Hospodářské komory ČR.

Nevýhodná pozice MSP v ekonomické soutěži

Sektor drobných, malých a středních firem má omezené možnosti a schopnosti orientace v právních normách, ztížené podmínky pro vypořádání všech administrativních povinností a horší přístup k veřejným zakázkám a například také k vědeckotechnickým poznatkům podmiňujícím jejich inovační aktivity. Z těchto důvodů je podle Hospodářské komory ČR třeba vytvářet lepší rámcové podmínky pro rozvoj drobného malého a středního podnikání a to včetně modernizace a zjednodušování legislativy, zlepšení přístupu drobného podnikání k informacím. Podnikatelská samospráva také požaduje zajištění přiměřené ochrany zejména drobných a malých podnikatelů v hospodářské soutěži a zlepšení přístupu tohoto sektoru firem k účasti na realizaci dodávek zboží a služeb v rámci veřejných zakázek.

Datum: 31.03.2008 | Zdroj: Hospodářská komora ČR (HK ČR)

Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR - Žatečka Pav, 8.4.2008, 18:29

zpět | nahoru