Hlavní menu

Přihlášení

Přihlašovací jméno / e-mail + heslo
Zapomněli jste heslo? Nechte si heslo zaslat na e-mail. Pokud nemáte přístupové údaje a jste členem Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR, kontaktujte správce serveru.

Sídlo Cechu:
SEKRETARIÁT - CMLT ČR

informační centrum

Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR

AUTORIZOVANÁ PROFESNÍ ORGANIZACE

Učňovská 1 (1.patro)
190 00 Praha 9
tel:     266 106 572 
mob.: 777 02 04 03

e-mail: info@CMLT.cz

www: www.CMLT.cz 

zastávka "Spojovací" -

budova SOŠ Jarov

Registrace vedená :

Městský soud Praha, spisová značka L 12982

Ič: 266 02 032

Dič: CZ26602032

 

GPS souřadnice:

N-50°5'30.22"

E-14°30'1.572" 

 

Správce serveru:
T-Centrum.CZ, a.s.
www.tradecentrum.cz
tradecentrum@t-centrum.cz
Tel./fax: +420 267 132 417

"Balíčky práce"

2.10.2020 -

WP1
Inventarizace počáteční situace
Zpráva o současném stavu, kromě toho, že bude výchozím bodem pro práci v implementačních pracovních balíčcích, bude sloužit jako „úvodní brožura“ pro šíření vysvětlující / zdůvodňující cíle a akce projektu.

Výsledek: Klíčové body PaintingSkills

WP3
Víceúrovňové kvalifikační portfolio pro obchod s malbami
Konsorcium projektu vyvíjí víceúrovňové kvalifikační portfolio s jednotkami výsledků učení a výsledků učení, aby bylo možné zmapovat celou škálu služeb nabízených malířským obchodem. Portfolio dokumentuje výsledky maticového učení, které by člověk měl nebo musí mít po dokončení kvalifikace. Za tímto účelem jsou převzaty již popsané popisy kompetencí z předcházejících projektů, zkontrolovány aktualizace a vyplněny stále existující „mezery“: PaintingSkillsNetwork zaměřené na úrovně 3 a 4 EQF, EUROPA MEISTER na úrovni 6. Popisy kompetencí na úrovni 1 , 2 a 5 ještě nejsou a jsou přepsány pro PaintingSkillsAcademy. Na základě odvětvově specifických činností / kompetencí, které jsou srovnatelné ve všech evropských zemích (např. Povlakování stropů a stěn),

Výsledek: Víceúrovňové kvalifikační portfolio pro obchod s malbami

WP4
Výukové modulární osnovy založené na výsledcích a pro celou profesi pro úrovně EQF 1-6
V rámci WP4 je formulována didaktická implementace kvalifikace, tj. S jakými kvalifikačními programy může zájemce dosáhnout požadovaného individuálního cíle. Na základě kvalifikačních standardů zaměřených na výsledky učení jsou popsány učební plány pro všechny úrovně 1-5 EQF, které poskytují prohlášení o tom, jak lze dosáhnout výše popsaných výstupů učení (pro úroveň 6 jsou již prováděny srovnatelné činnosti. v projektu EUROPA-MEISTER). V tomto procesu je definice kvalifikace transponována do učebních plánů pro didaktickou implementaci do vzdělávacích programů. Školicí programy budou vyvinuty a přizpůsobeny příslušným úrovním EQF. Dělají prohlášení týkající se věcné časové posloupnosti / struktury, optimálních forem a strategií učení, metody výuky a učení specifické pro cílovou skupinu a možná místa učení (školy, poskytovatelé odborného vzdělávání a přípravy, společnosti). Využívání IKT v učebních metodách (kombinované učení) se používá na úrovni 6 a je zaměřeno na úroveň 5 a ověřuje se použitelnost pro úrovně 1-4.

Výsledky: Modulární osnovy pro úrovně EQF 1–5, Modulární osnovy pro mezioborové jednotky, Manuál modulu

WP5
Nadnárodní výcviková školení PaintingSkillsAcademy
Na základě kvalifikačních standardů a kurikula jsou formulována konkrétní ustanovení o školení PaintingSkillsAcademy pro různé cílové skupiny na různých úrovních EQF. Pro doplňky specifické pro jednotlivé země budou vyvinuty nadnárodní společné programy, ve kterých mohou studenti absolvovat tréninková období na různých evropských vzdělávacích místech. Pro mezigenerační učení jsou navrženy koncepty workshopů (včetně odborných seminářů, opatření pro školení a výcvik).

Výsledky: Koncepty workshopů / kurzů a modelové workshopy / kurzy, Virtuální mapa evropských poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy pro obchod s malbami, fond evropských lektorů, katalog dynamických produktů Akademie, PaintingSkills Mobility Advisor, systém / aplikace PaintingSkills e-Guide, implementace Skillsbank a YOMTOOL

WP6
Výcviková inovační laboratoř pro AR a VR

Pro zvládnutí mnohostranné situace jsou vytvářeny inovační laboratoře pro vývoj a testování ukázkových lekcí. Obsah vybraných ukázkových lekcí je založen na WP5. Obohacují stávající scénáře výuky a učení o Augmented Reality (AR) a Virtual Reality (VR) a vytvářejí nové scénáře výuky a učení založené na AR a VR pro prostředí praktického tréninku. Didaktická kvalifikace v Training Innovation Lab podporuje učitele / školitele při plánování a obohacení školení tím nejlepším způsobem o AR a VR. Důraz je vždy kladen na přidanou didaktickou hodnotu, pokud jde o motivaci žáka, kvalitu výsledků, rychlost provádění pracovních úkolů atd.

Výsledky: Nastavení Training Innovation Lab, ukázkové kurzy AR a VR, Learning Video Portfolio, Open Training Innovation Lab day

WP7 a 8
Postupy a struktury pro řádné hodnocení způsobilosti na všech úrovních a stupních
Aby se zajistilo uznání předchozího učení a správné přiřazení k úrovni kompetencí 1-6 (uznání předchozího učení - RPL), jsou zavedeny mechanismy hodnocení kompetencí. U metod hodnocení ve všech formách učení jsou postupy hodnocení popsány na všech úrovních. Přeshraniční uznávání získaných kompetencí využívá evropské nástroje. Návrh a definice „evropského formátu“ pro certifikát Master of Skilled Crafts, pokyny a funkce pro navázání a podporu udržitelného nadnárodního partnerství a vzájemné důvěry.

Výsledky: Postup posuzování způsobilosti (vstupní úroveň) a příručka RPL, Normy kvality a postupy posuzování, Postupy pro přeshraniční posuzování a uznávání, certifikáty PaintingSkillsAcademy, Panel odborníků, Doporučení pro národní uznání

(strojový překlad)

Více informací: https://www.paintingskillsacademy.eu/about

 

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an
endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR - Bukáčková H, 18.1.2021, 10:26

zpět | nahoru