Hlavní menu

Přihlášení

Přihlašovací jméno / e-mail + heslo
Zapomněli jste heslo? Nechte si heslo zaslat na e-mail. Pokud nemáte přístupové údaje a jste členem Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR, kontaktujte správce serveru.

Sídlo Cechu:
SEKRETARIÁT - CMLT ČR

informační centrum

Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR

AUTORIZOVANÁ PROFESNÍ ORGANIZACE

Učňovská 1 (1.patro)
190 00 Praha 9
tel:     266 106 572 
mob.: 777 02 04 03

e-mail: info@CMLT.cz

www: www.CMLT.cz 

zastávka "Spojovací" -

budova SOŠ Jarov

Registrace vedená :

Městský soud Praha, spisová značka L 12982

Ič: 266 02 032

Dič: CZ26602032

 

GPS souřadnice:

N-50°5'30.22"

E-14°30'1.572" 

 

Správce serveru:
T-Centrum.CZ, a.s.
www.tradecentrum.cz
tradecentrum@t-centrum.cz
Tel./fax: +420 267 132 417
SOU stavební Plzeň, Borská 55

SOU stavební Plzeň, Borská 55

Kontakt

Adresa:Borská 55, 301 00, Plzeň
Region:Plzeňský kraj
Telefon:373 730 030
Fax:377 422 724
E-mail:sou@souplzen.cz
Web:www.souplzen.cz

Informace

 

SOU stavební, Plzeň, Borská 55 bylo založeno 1. července 1984 a po sloučení s dalšími dvěma plzeňskými stavebními učilišti v letech je v současné době jediným zařízením v Plzeňském kraji specializovaným na výuku oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem se zaměřením na stavebnictví. V současné době se na naší škole vzdělává více než 500 žáků, a to v deseti oborech poskytujících střední vzdělání s výučním listem (včetně dvou oborů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) a ve dvou oborech nástavbového studia poskytujících střední vzdělání s maturitním vysvědčením.

Areál učiliště byl dobudován na počátku 90. let, v Plzeňském kraji tedy patří k nejnovějším a nejmodernějším. Jeho součástmi jsou budova školy, budova domova mládeže, kuchyně a jídelna, multifunkční sál, tělocvična s posilovnou a hernou stolního tenisu a rovněž venkovní sportoviště. Odborný výcvik probíhá jednak v dílnách, které se nacházejí v Borské, Harantově, Jateční a Křimické ulici, a jednak přímo na stavbách v Plzni a v jejím okolí.

 

Obory poskytující střední vzdělání s výučním listem

Tříleté obory

V tříletých oborech vzdělání se žáci připravují pro výkon náročnějších dělnických profesí. Všechny tyto obory jsou určeny především pro úspěšné absolventy 9. třídy základní školy. Po celou dobu vzdělávání se pravidelně střídají týden teoretického vyučování a týden odborného výcviku. Vzdělávání je ukončeno vykonáním závěrečné zkoušky a získáním výučního listu. Úspěšní absolventi tříletých oborů mohou ve vzdělávání pokračovat v nástavbovém studiu.

·        33-56-H/001 truhlář

·        36-52-H/001 instalatér

·        36-55-H/001 klempíř - stavební výroba

·        36-57-H/001 malíř

·        36-64-H/001 tesař

·        36-67-H/001 zedník

·        36-69-H/001 pokrývač

Dvouletý obor

V dvouletém oboru vzdělání se žáci připravují pro výkon některých prací v dělnických profesích. Tento obor je určen pro žáky, kteří základní školu ukončili v 8., případně i nižší třídě. Po celou dobu studia žáci docházejí týdně dva dny do školy a tři dny na pracoviště.

Vzdělávání je ukončeno vykonáním závěrečné zkoušky a získáním výučního listu. Úspěšní absolventi dvouletého oboru vzdělání mohou pokračovat ve vzdělávání v tříletých oborech kategorie H.

·        36-67-E/003 stavební výroba

Tříleté obory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

V tříletých oborech vzdělání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami se žáci připravují pro výkon dělnických profesí. Oba obory jsou určeny přednostně pro úspěšné absolventy 9. třídy základní školy praktické. V 1. a ve 2. ročníku se pravidelně střídají týden teoretického vyučování a týden odborného výcviku, ve 3. ročníku je poměr teoretického a praktického vyučování 1:4. Studium je ukončeno vykonáním závěrečné zkoušky a získáním výučního listu. Úspěšní absolventi tříletých oborů vzdělání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami mohou pokračovat ve vzdělávání v tříletých oborech kategorie H.

 • 36-64-E/002 tesařské a truhlářské práce - tesařské práce
 • 36-67-E/001 zednické práce

Obory poskytující střední vzdělání s maturitním vysvědčením – nástavbové studium

Nástavbové studium je určeno úspěšným absolventům tříletých oborů kategorie H. Ti se v něm připravují pro výkon řídicích a technicko-administrativních činností ve výrobě. Nástavbové studium probíhá denní formou, trvá dva roky a je ukončeno vykonáním maturitní zkoušky a získáním maturitního vysvědčení. Úspěšní absolventi nástavbového studia mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách či na školách vysokých.

·        33-42-L/502 dřevařská a nábytkářská výroba - tento obor je určen pro absolventy tříletých oborů skupiny 33 - zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů

·        36-44-L/502 stavební provoz - tento obor je určen pro absolventy tříletých oborů skupiny 36 - stavebnictví, geodézie a kartografie - kromě dvouleté denní formy otevíráme rovněž tříletou formu dálkovou, a to vždy jednou za tři roky

 

    Ubytování

Mimoplzeňští žáci naší školy mají možnost ubytování v domově mládeže. Budova domova mládeže je součástí školního areálu. Pro ubytované žáky je zajištěno celodenní stravování.

Žáci obývají třílůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením, na každém patře mají k dispozici počítače s připojením na internet a dále klubovnu vybavenou televizorem a videem.

Rovněž tak mohou využívat tělocvičnu, posilovnu, hernu stolního tenisu i venkovní sportoviště. V současné době je v domově mládeže ubytováno 90 žáků.

Na úhradě nákladů na ubytování a stravování se podílejí rodiče žáků. Aktuální částka činí 2 300,- Kč měsíčně.

 

Služby veřejnosti

Nabízíme široké veřejnosti využití širokého portfolia našich služeb. Vedle ryze odborných nabízíme i pronájem našich prostor, možnost stravování atd. Podrobnější informace o nabízených službách a cenách vám poskytneme na následujících telefonech.


Odborné služby

truhlářské práce
   
tel.: +420 373 730 037, 373 730 036

 • dílna Borská E421, tel.: +420 377 423 593
 • dílna Jateční tř. - areál betonárny CEMEX,
  tel.: +420 377 260 361
 • dílna Harantova 3, tel.: +420 377 234 649

instalatérské práce
   
tel.: +420 377 382 279, +420 373 730 036

klempířské práce
   
tel.: +420 37 37 30 037, +420 373 730 036

 • dílna Borská E421, tel.: +420 377 423 593

malířské práce
   
tel.: +420 373 730 059, +420 373 730 036

tesařské práce
   
tel.: +420 373 730 037, +420 373 730 036

 • dílna Jateční tř. - areál betonárny CEMEX,
  tel. +420 377 260 361

zednické práce
   
tel.: +420 37 37 30 059, +420 373 730 036

pokrývačské práce
   
tel.: +420 373 730 037, +420 373 730 036


Ostatní služby

pronájem prostor v objektu školy Borská 55, Plzeň
   tel.: +420 373 730 035, +420 373 730 030

 • víceúčelový sál (velkoplošná projekce, ozvučení, rychlé připojení k internetu)
 • učebna výpočetní techniky (30 počítačů, projekce, rychlé připojení k internetu)
 • odborné učebny (pro 15 a 30 osob)
 • zasedací místnost (pro cca 40 osob)

stravování v objektu školy, Borská 55, Plzeň
   tel.: +420 373 730 048, +420 373 730 030

 • snídaně, obědy, večeře v prostorách jídelny SOU
 • obědy i večeře „přes ulici“
 • zajištění stravování i občerstvení v souvislosti s akcemi ve víceúčelovém sále

  ubytování v objektu školy, Borská 55, Plzeň
  tel. 37 37 30 054

 • ubytování dlouhodobějšího charakteru pro žáky a studenty středních i vysokých škol

kurzy suchého zdění v objektu školy Borská 55, Plzeň

  tel.: +420 373 730 035

 • zprostředkování krátkodobých kurzů (i certifikačních) suchého zdění

 

Telefonní kontakt:

373 730 030 – ústředna

373 730 034 – ředitel – Mgr. Miloslav Stezek

373 730 036 – zástupce ředitele pro odborný výcvik – Ing. Jiří Hájek

373 730 044 – zástupce ředitele pro teoretické vyučování – PaeDr. Vladimír Světlík

377 324 649 – dílny Borská E421

377 382 279 – dílny Harantova 3

377 382 279 – dílny Křimická 94

377 260 361 – dílny Jateční tř. areál betonárny CEMEX

373 730 031 – hlavní služba – Domov mládeže

 

Elektronický kontakt:

sou@souplzen.cz – ústředna

steffek@souplzen.cz – ředitel – Mgr. Miloslav Stezek

hajek@souplzen.cz – zástupce ředitele pro odborný výcvik – Ing. Jiří Hájek

svetlik@souplzen.cz – zástupce ředitele pro teoretické vyučování – PaeDr. Vladimír Světlík

www.souplzen.cz

 

 

 

zpět | nahoru