Hlavní menu

Přihlášení

Přihlašovací jméno / e-mail + heslo
Zapomněli jste heslo? Nechte si heslo zaslat na e-mail. Pokud nemáte přístupové údaje a jste členem Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR, kontaktujte správce serveru.

Sídlo Cechu:
SEKRETARIÁT - CMLT ČR

informační centrum

Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR

AUTORIZOVANÁ PROFESNÍ ORGANIZACE

Učňovská 1 (1.patro)
190 00 Praha 9
tel:     266 106 572 
mob.: 777 02 04 03

e-mail: info@CMLT.cz

www: www.CMLT.cz 

zastávka "Spojovací" -

budova SOŠ Jarov

Registrace vedená :

Městský soud Praha, spisová značka L 12982

Ič: 266 02 032

Dič: CZ26602032

 

GPS souřadnice:

N-50°5'30.22"

E-14°30'1.572" 

 

Správce serveru:
T-Centrum.CZ, a.s.
www.tradecentrum.cz
tradecentrum@t-centrum.cz
Tel./fax: +420 267 132 417
Jste zde: Hlavní stránkaSEZNAM ČLENŮStřední odborné školy - SOU a OUStřední odborné učiliště, Planá
Střední odborné učiliště, Planá

Střední odborné učiliště, Planá

Kontakt

Obor:Malířské a natěračské práce
IČ:483 26 437
DIČ:CZ48326437
Adresa:Kostelní 129, 348 15 Planá
Telefon:374 750 511
Fax:374 750 523
E-mail:sekretariat@souplana.cz
Web:www.souplana.cz

Informace

Zřizovatelem školy je Plzeňský kraj, a proto je poskytované vzdělání bezplatné.

Střední odborné učiliště nabízí obory vhodné i pro absolventy speciálních základních škol a pro děti s vývojovými poruchami.

Střední odborné učiliště pro svou práci využívá několik budov: 
   - Vlastní budovu školy v Kostelní ulici. Zde probíhá teoretická příprava a sídlí zde vedení školy. 
   - Areál domova mládeže v Bezdružické ulici (naproti nemocnici), kde je školní jídelna, ubytovací zařízení a cvičné šicí dílny a kuchyně pro žáky. 
   - Středisko praktického vyučování v Jateční ulici (proti vlakovému nádraží). Ve středisku jsou dílny pro stavební obory.

Ve vyšších ročnících žáci vykonávají praxi na smluvně zajištěných pracovištích skutečného provozu.

Pro mimoplánské je Planá velmi dobře dostupná vlakem i autobusem. Pro žáky z větších vzdáleností nebo s horší dopravní obslužností je připraven domov mládeže s celodenním stravováním.

Studijní obory:

Malířské a natěračské práce

Vyučovací předměty:
   - Všeobecně vzdělávací:  Český jazyk a literatura, Matematia, Občanská výchova, Tělesná výchova.
   - Odborné:  Odborné kreslení, Materiály, Stavební konstrukce, Technologie.
   - Odborný výcvik.

Rozvržení výuky:
   - v prvním a druhém ročníku se střídá týden teoretické výuky s týdnem praktické výuky,
   - ve třetím ročníku střídají 2 dny teoretické výuky, 8 dní praktického výcviku.

Pracoviště odborného výcviku:
   - ve vlastních dílnách stavební výroby pod dohledem učitelů odborného výcviku,
   - práce na zakázkách s možností odměny za produktivní práci.

Po ukočení studia absolvent ovládá:
   - organizační přípravu pracoviště pro natírání a určení nátěrového systému,
   - přípravu nových i starých povrchů pro malby a nátěry na omítkách,
   - míchání a tónování barev,
   - zhotovení dekorativní malby (linkování, válečkování, batikování, stříkání),
   - vypracování jednoduché kompozice s písmem a zvětšeným obrazem,'
   - orientaci ve stavebních výkresech (propočty malovaných ploch),
   - provádí nátěry kovových konstrukcí, oken, dveří, dřevěného obložení, nenáročný nátěr nábytku.

Ukončení studia:
   závěrečná zkouška, získání výučního listu.

Možnost uplatnění absolventa:
   - malíř při přípravě povrchů pro malby a nátěry na omítkách,
   - malíř, který provádí opravy maleb a nátěrů různými technikami,
   - malíř, který provádí malby v různých provedeních prodle návrhů.Provoz služeb
Tříletý učební obor zakončený výučním listem určený pro dívky i hochy s širší profesní přípravou, zaměřenou na výživu a odívání.
Absolvent může samostatně podnikat nebo najde uplatnění na různých pracovištích - v administrativních činnostech, v sociálních službách, ve společném stravování, hotelnictví, popř. v individuální sociální péči.
Po vyučení je možno pokračovat ve dvouletém denním (případně tříletém dálkovém) nástavbovém studiu zakončeném maturitní zkouškou.


Ošetřovatel
Tříletý učební obor zakončený získáním výučního listu. Absolvent se uplatní ve zdravotnických a sociálních zařízeních, zejména v nemocnicích, v domácí ošetřovatelské péči, v léčebnách dlouhodobě nemocných a podobných zařízeních, ve kterých bude poskytovat základní ošetřovatelskou péči v rámci ošetřovatelského procesu.
Po vyučení je možno pokračovat v nástavbovém studiu Zravotnický asistent.


Kuchařské práce
Tříletý učební obor zakončený získáním výučního listu. Praktická výuka probíhá v 1. r. ve škole a ve 2. a 3. ročníku na smluvně zajištěných pracovištích.
Uplatnění: Ve stravovacích zařízeních.


Pečovatelské služby
Tříletý učební obor zakončený získáním výučního listu. Praktická výuka probíhá v 1. r. ve škole a ve 2. a 3. r. na smluvně zajištěných pracovištích.
Uplatnění: Ve zdravotnických a sociálních zařízeních zaměřených na pečovatelské práce a služby.


Truhlářské práce
Tříletý učební obor zakončený získáním výučního listu. Teoretická výuka probíhá v Plané. Odborný výcvik zajišťujeme v Plané, nebo na smluvně zajištěných pracovištích.
Uplatnění: Průmyslová truhlářská výroba a truhlářské práce.


Zednické práce
Tříletý učební obor zakončený získáním výučního listu. Odborný výcvik probíhá na odloučeném pracovišti v Plané a na stavbách na Tachovsku.
Uplatnění: Zednické práce při novostavbách a rekonstrukcích budov.


Šití prádla
Dvouletý učební obor zakončený získáním výučního listu. O vyučené absolventky je velký zájem ze strany zaměstnavatelů, kteří nabízejí získání sponzorských výhod během studia a po vyučení pracovní místo.
Uplatnění: Při průmyslové výrobě prádla i autodoplňků. 


Nástavbové studium

Podnikání
Nástavbové studium (denní - dvouleté, dálkové - tříleté) je určeno pro absolventy tříletých učebních oborů SOU, kteří získali výuční list (obory s kódem xx-xx-H/xxx). Umožňuje rozšířit a doplnit všeobecné a odborné vědomosti a intelektuální dovednosti potřebné pro výkon různých činností ekonomického zaměření a pro samostatné podnikání.

zpět | nahoru