Hlavní menu

Přihlášení

Přihlašovací jméno / e-mail + heslo
Zapomněli jste heslo? Nechte si heslo zaslat na e-mail. Pokud nemáte přístupové údaje a jste členem Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR, kontaktujte správce serveru.

Sídlo Cechu:
SEKRETARIÁT - CMLT ČR

informační centrum

Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR

AUTORIZOVANÁ PROFESNÍ ORGANIZACE

Učňovská 1 (1.patro)
190 00 Praha 9
tel:     266 106 572 
mob.: 777 02 04 03

e-mail: info@CMLT.cz

www: www.CMLT.cz 

zastávka "Spojovací" -

budova SOŠ Jarov

Registrace vedená :

Městský soud Praha, spisová značka L 12982

Ič: 266 02 032

Dič: CZ26602032

 

GPS souřadnice:

N-50°5'30.22"

E-14°30'1.572" 

 

Správce serveru:
T-Centrum.CZ, a.s.
www.tradecentrum.cz
tradecentrum@t-centrum.cz
Tel./fax: +420 267 132 417
OU a PrŠ Hlučín

OU a PrŠ Hlučín

Kontakt

Obor:Malířské a natěračské práce
IČ:00 601 837
Adresa:ČSA 4a, 748 01 Hlučín
Region:Moravskoslezský kraj
Telefon:595 041 533
Fax:595 041 886
E-mail:oupshlucin@quick.cz
Web:www.ouhlucin.cz

Informace

Učňovské školství má v Hlučíně dlouhou tradici. Brzy po druhé světové válce byla zřízena učňovská škola, která připravovala žáky na výkon svého povolání v oboru řemeslné práce ve stavebnictví. Učňovská škola během svého vývoje měnila svůj název i vzdělávací nabídku. Nejdéle se zde vyučuje učební obor malíř a natěrač, svou historii mají i obory zedník, prodavač a kuchař.

Škola se nachází v centru města u polikliniky, nedaleko autobusového nádraží, které zajišťuje dobré spojení s okolím. V hlavní budově se nachází učebny pro výuku teorie, některé odborné učebny, správa školy a školní jídelna. V druhé budově se nachází další odborné učebny, především pro výuku gastro oborů.

Škola zajišťuje převážně výuku ve tříletých oborech pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a výuku v Praktické škole dvouleté pro žáky se středním stupněm mentálního postižení.

V tříletých oborech vzdělání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami se žáci připravují pro výkon dělnických profesí. Obory jsou určeny přednostně pro úspěšné absolventy 9. třídy základní školy praktické. Studium je ukončeno vykonáním závěrečné zkoušky a získáním výučního listu. Výuka odborného výcviku probíhá ve vlastních školních dílnách pod dohledem učitele odborného výcviku a na zakázkách s možností odměny za produktivní práci.

Žáci se pravidelně zúčastňují sportovních i oborových soutěží, ve kterých dosahují skvělých výsledků, a umísťuji se na čelních místech.

 

Vyučujeme tyto učební obory:

 

Malířské a natěračské práce   36 – 57 – E/01  

Absolvent je schopen provádět jednoduché malířské práce v interiéru a na fasádách, tj. připravovat podklady a malířské nátěrové hmoty, nanášet nátěrové hmoty různými technikami v jednom nebo více odstínech na různých podkladech.

Je schopen provádět jednoduché natěračské práce, tj. připravovat podklady a nátěrové hmoty, nanášet nátěrové hmoty různými technikami zejména na stavební konstrukce (okna, dveře, topná tělesa, zábradlí, podlahy aj.).  

 

Zednické práce     36-67-E/01
 
Absolvent se uplatní v povolání zedník. Je schopen provádět jednoduché zednické práce na pozemních stavbách, tj. betonování, zdění zdiva z různých druhů materiálů, montáž prefabrikátů, povrchové úpravy zdiva omítkami a jednoduché tepelné izolace.

 

Stravovací a ubytovací služby - Kuchařské práce     65-51-E/01  

Absolvent vykonává tyto uvedené činnosti: předběžnou přípravu všech druhů potravin rostlinného a živočišného původu, správné ošetření, uskladnění, případně konzervování potravin, bezpečnou manipulaci se stroji a ostatním kuchyňským zařízením, technologickou přípravu jídel a nápojů podle platných předpisů při uplatnění zásad správné výživy, základy jednoduché obsluhy, úklidové práce na pracovišti a v provozu.

 

Prodavačské práce     66-51-E/01    

Absolvent ovládá manipulaci se stroji, zařízením, nástroji a pomůckami v provozní jednotce, manipulaci se zbožím, přípravu zboží k prodeji, početní výkony s měrnými a peněžními jednotkami, nabídku a prodej zboží příslušného sortimentu, rozhovor se zákazníkem v českém jazyce, baleni zboží vhodným materiálem, různé způsoby balení zboží včetně dárkového balení, vystavování a aranžování zboží v provozní jednotce, komunikaci se zákazníky a spolupracovníky, umění jednat s lidmi.

 

Pečovatelské služby - Pečovatelské práce     75-41-E/01  

Absolvent se uplatní jako pracovník sociálních služeb v ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách, zejména při poskytování přímé obslužné a asistentské péče klientům, při zajišťování chodu domácnosti klientů nebo pomoci rodinám s péčí o dítě. Především se uplatní na pozici pečovatel, osobní asistent, pomocník v domácnosti. Dále se uplatní v úklidových službách v různých zařízeních (např. sociálních či ubytovacích zařízeních, v kancelářích apod.), v kuchyních při výkonu pomocných prací při přípravě pokrmů, při šití a opravách prádla a bytových doplňků, při praní a žehlení prádla. Má předpoklady pro samostatné poskytování služeb soukromým osobám při zajišťování péče o domácnost a děti.   

 

Potravinářské práce - Pekařské práce       29-51-E/02  

Absolvent dvouletého učebního oboru vykonává práce při přípravě surovin a vlastní výrobě pekařských výrobků. Typickými činnostmi, které absolvent vykonává za přísného dodržování  hygienických předpisů, jsou příprava, vážení a úprava základních druhů surovin a pomocných látek používaných při přípravě širokého sortimentu pekařských výrobků, vlastní příprava těst, tvarování pekařských výrobků ruční a strojové, osazování chleba na ošatky, příprava náplní a polev, práce při pečení a skladování pekařských výrobků, práce při obsluhování strojů a strojních zařízení v pekařské výrobě, úklidové práce na pracovišti a provozu.

 

Potravinářská výroba - Cukrářské práce     29-51-E/01 

Absolvent učebního oboru vykonává jednoduché práce při přípravě surovin a výrobě cukrářských výrobků. Typickými činnostmi, které absolvent vykonává za přísného dodržování hygienických předpisů jsou příprava, vážení a úprava základních druhů surovin používaných při výrobě širokého sortimentu cukrářských výrobků, včetně přípravy polotovarů pro cukrářskou výrobu, vlastní výroba těst a příprava hmot, náplní a polev, tvarování jednodušších druhů cukrářských výrobků, jednoduché zdobení a modelování výrobků a výroba zmrzlin

 

 

Malířské a natěračské práce

  Kód oboru: 36 – 57 – E/01

  Obor je určen pro: hochy i dívky

  Způsob ukončení: závěrečná zkouška, výuční list

  Podmínky přijetí:

Obor je určený především pro absolventy speciálních základních škol nebo pro žáky se specifickými vadami učení.

Do tohoto oboru mohou být přijati chlapci a dívky, jejichž zdravotní způsobilost potvrdí lékař.

 

Stručný popis oboru:  

Absolvent se uplatní v povolání malíř, lakýrník a natěrač.

        Je schopen provádět jednoduché malířské práce v interiéru a na fasádách, tj. připravovat podklady a malířské nátěrové hmoty, nanášet nátěrové hmoty různými technikami v jednom nebo více odstínech na různých podkladech.

         Je schopen provádět jednoduché natěračské práce, tj. připravovat podklady a nátěrové hmoty, nanášet nátěrové hmoty různými technikami zejména na stavební konstrukce (okna, dveře, topná tělesa, zábradlí, podlahy aj.). Kvalitně provádí nátěr kovových konstrukcí, klempířských částí budov, oken, dveří, dřevěného obložení, nenáročný nátěr nábytku apod.

        Samostatně řeší harmonické ladění barev.

        Organizačně připraví pracoviště pro natírání a určí nátěrový systém.

        Orientuje se ve stavebních výkresech a umí je určovat pro určení práce, propočty malovaných a natřených ploch a spotřeby materiálů.

 

   Učební plán:

            - Český jazyk a literatura                       - Materiály

            - Matematika                                        - Technologie

            - Občanská výchova                              - Odborné kreslení

            - Tělesná výchova                                 - Stavební konstrukce

            - Základy práce na počítači                    - Odborný výcvik

 

Způsob studia: 

        Studium probíhá ve dvou týdenních cyklech. Střídá se týden teoretického vyučování a týden odborného výcviku.

        Odborný výcvik probíhá v dílnách naší školy. Žáci ve druhém a třetím ročníku pracují převážně na zakázkách pro organizace a občanskou veřejnost. Získávají tak zároveň zkušenosti z běžné praxe, což jim usnadní budoucí zvládání svého řemesla po absolvování školy.


Odměna za produktivní práci.

        Žáci pracující na produktivní práci dostávají odměnu.

 

Bonusy při studiu:

        Vybavení základními osobními a ochrannými prostředky (pracovní oděv, obuv, atd.)

        Vybavením potřebným nářadím a pomůckami pro praktické vyučování.

        Účast na prezentačních akcích a přednáškách odborných stavebních firem, odborných výstavách, odborných exkurzích.

        Účast v soutěžích odborných dovedností, vědomostí a znalostí.

        Stravování ve školní jídelně.

 

Adresa školy:

 

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace

ČSA 4a

748 01  Hlučín

 

 

Kontakty:

 

  Mgr. Jindřich Honzík, ředitel školy

  Ing. Eva Mikulčíková, statutární zástupce ředitele

  Mgr. Karel Balarin, vedoucí učitel odborného výcviku oborů:

                                                Malířské a natěračské práce, Zednické práce, Prodavačské práce, Pečovatelské práce

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Mgr. Jana Cigánová, vedoucí učitelka odborného výcviku oborů:

                                                 Kuchařské práce, Cukrářské práce, Pekařské práce, Praktická škola dvouletá

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Telefonní spojení:

 

Ústředna -          595 041 533

                               595 141 886

 

Elektronická adresa:

 

oupshlucin@quick.cz

 

 

zpět | nahoru