Hlavní menu

Přihlášení

Přihlašovací jméno / e-mail + heslo
Zapomněli jste heslo? Nechte si heslo zaslat na e-mail. Pokud nemáte přístupové údaje a jste členem Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR, kontaktujte správce serveru.

Sídlo Cechu:
SEKRETARIÁT - CMLT ČR

informační centrum

Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR

AUTORIZOVANÁ PROFESNÍ ORGANIZACE

Učňovská 1 (1.patro)
190 00 Praha 9
tel:     266 106 572 
mob.: 777 02 04 03

e-mail: info@CMLT.cz

www: www.CMLT.cz 

zastávka "Spojovací" -

budova SOŠ Jarov

Registrace vedená :

Městský soud Praha, spisová značka L 12982

Ič: 266 02 032

Dič: CZ26602032

 

GPS souřadnice:

N-50°5'30.22"

E-14°30'1.572" 

 

Správce serveru:
T-Centrum.CZ, a.s.
www.tradecentrum.cz
tradecentrum@t-centrum.cz
Tel./fax: +420 267 132 417
Střední škola technická

Střední škola technická

Kontakt

Obor:Malíř a lakýrník
IČ:190 13 833
Adresa:Kouřílkova 8, 750 02 Přerov
Region:Olomoucký kraj
Telefon:581 201 276
E-mail:isst@kourilkova8.cz
Web:www.kourilkova8.cz

Informace

 

V roce 1979 byla zahájena výstavba budovy dílen pro jednotlivé učební obory. K slavnostnímu otevření prostor pro odbornou výuku došlo 1. 9. 1982. Učni tak přestali docházet na praxi do závodu Meopta a odborná výuka s výjimkou třetích ročníků byla zajišťována v areálu učiliště. Dne 1. 7. 1991 došlo k odloučení SOU od podniku Meopta a 1. 9. 1995 byl název změněn na Integrovanou střední školu technickou, která jako nový typ školy zajišťuje výuku ve tříletých učebních oborech a čtyřletých maturitních oborech SOU a SOŠ a v nástavbovém studiu. Teoretickou výuku zabezpečuje 21 interních a 4 externí učitelé, praktickou výuku 13 mistrů odborného výcviku. V areálu ISŠT se dnes tedy nachází budova školy i dílen, dále domova mládeže a školní jídelny.

Od 1.9.2002 došlo ke sloučení Integrované střední školy technické a Středního odborného učiliště, Kojetínská ul., Přerov pod společný název Integrovaná střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8.
K 1.9.2003 se sloučilo Středisko praktického vyučování, Přerov, ul. 9.května 194 s ISŠT pod společným názvem Integrovaná střední škola technická Přerov , Kouřílkova 8. (Ze Střediska praktického vyučování se tímto stalo odloučené pracoviště ISŠT.)
S účinností od 1.9. 2004 se změnil název školy na Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Přerov, Kouřílkova 8.

K 1. lednu 2008 došlo ke sloučení SOŠ a SOU technického, Kouřílkova 8 se SOU stavebním Přerov, Bří. Hovůrkových 17. Škola od tohoto data nese název Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8.

 

Pro tříleté učební obory se přijímací zkouška nekoná, přijetí je na základě prospěchu za poslední dva ročníky povinné školní docházky.

23–62-H/01

Jemný mechanik – zaměření ŠVP: Jemný mechanik - Optik 

23–68-H/01

Mechanik opravář motorových vozidel – zaměření ŠVP: Automechanik

23–51-H/01

Strojní mechanik – zaměření ŠVP: Zámečník 

23–56-H/01

Obráběč kovů – zaměření ŠVP: Obráběč kovů 

36–52-H/01

Instalatér – zaměření ŠVP: Instalatér

23–55-H/01

Klempíř – zaměření ŠVP: Klempíř

36-64-H/01

Tesař – zaměření ŠVP: Tesař

33-56-H/01

Truhlář – zaměření ŠVP: Stavební truhlář

39-41-H/01

Malíř a lakýrník – zaměření ŠVP: Malíř a lakýrník

36-67-H/01

Zedník – zaměření ŠVP: Zedník; Obkladač

Tříleté učební obory pro žáky speciálních ZŠ a žáky ZŠ s nižšího než 9. ročníku: přijímací zkouška se nekoná, přijetí je na základě prospěchu za poslední dva ročníky povinné školní docházky.

36-57-E/01

Malířské a natěračské práce – zaměření ŠVP: Malířské a natěračské práce

33-56-E/01

Truhlářská a čalounická výroba – zaměření ŠVP: Truhlářské práce

65-51-E/01

Stravovací a ubytovací služby – zaměření ŠVP: Stravovací a ubytovací služby

 

 

 Obor vzdělání:  39-41-H/01  Malíř a lakýrník
Školní vzdělávací program: Malíř a lakýrník

Tříletý obor vzdělání podporovaný učňovskými stipendii z rozpočtu Olomouckého kraje

Uplatnění absolventa v praxi:
Absolventi oboru malíř a lakýrník se uplatní buď ve stavebnictví v povoláních a pozicích malíř, tapetář, lakýrník a natěrač při povrchových úpravách exteriérů a interiérů budov a jejich vybavení, popřípadě ve výrobnách stavebně truhlářských a zámečnických výrobků, nebo ve strojírenství v povolání lakýrník při povrchových úpravách průmyslově vyráběných strojírenských výrobků, popřípadě v autolakýrnictví. Mohou se uplatnit také v oblasti výrobní kontroly jakosti povrchové úpravy výrobků, při výrobě, prodeji a skladování nátěrových hmot. V uvedených oblastech se uplatní jak v pozici zaměstnance, tak i po dosažení potřebné praxe jako zaměstnavatel. Po absolvování závěrečných zkoušek se absolventi mohou ucházet o přijetí do studijních oborů pro absolventy tříletých oborů.

Kompetence absolventa:
Absolvent samostatně provádí odborné malířské, tapetářské, lakýrnické a natěračské práce ve stavebnictví, strojírenství, popřípadě jednoduché autolakýrnické práce. Zvládá přípravu a organizaci svého pracoviště. Zajišťuje pracoviště z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci ve výškách. Posuzuje pracovní podménky pro možnost realizace prací (teplota, vlhkost vzduchu, prašnost) a volí optimální pracovní podminky. Čte technickou dokumentaci a získává z ní potřebné informace. Navrhuje jednoduchá barevná řešení interiérů a fasád. Provádí přípravné malířské, tapetářské a lakýrnické práce. Volí a používá vhodné materiály, výrobky, vhodné nářadí a pracovní pomůcky a udržuje je. Nanáší nátěrové hmoty různými technikami, aplikuje tapety. Provádí opravy nátěrů a aplikuje nátěry se speciálními vlastnostmi. Navrhuje jednoduchá barevná řešení výrobků. Vypočítává spotřebu nátěrových hmot a jiných materiálů, používá materiálové a technické normy. Orientuje se v jednoduchých cenových záležitostech oboru, zpracovává položkové rozpočty. Sleduje a hodnotí množství a kvalitu vykonané práce. Pracuje v souladu s platnými normami a právními předpisy. Chápe vliv profesních činností na životní prostředí a snaží se minimalizovat škodlivé vlivy.Chápe bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků, zná a dodržuje základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence. Je vybaven vědomostmi o zásadách první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu, aby dokázal první pomoc sám poskytnout.

Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace:
Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou; dokladem o dosažení středního vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí příslušnými právními předpisy, zejména školským zákonem a vyhláškou o ukončování studia ve středních školách, v platném znění.

Dosažený stupeň vzdělání:
Střední vzdělání s výučním listem.

 


zpět | nahoru