Hlavní menu

Přihlášení

Přihlašovací jméno / e-mail + heslo
Zapomněli jste heslo? Nechte si heslo zaslat na e-mail. Pokud nemáte přístupové údaje a jste členem Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR, kontaktujte správce serveru.

Sídlo Cechu:
SEKRETARIÁT - CMLT ČR

informační centrum

Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR

AUTORIZOVANÁ PROFESNÍ ORGANIZACE

Učňovská 1 (1.patro)
190 00 Praha 9
tel:     266 106 572 
mob.: 777 02 04 03

e-mail: info@CMLT.cz

www: www.CMLT.cz 

zastávka "Spojovací" -

budova SOŠ Jarov

Registrace vedená :

Městský soud Praha, spisová značka L 12982

Ič: 266 02 032

Dič: CZ26602032

 

GPS souřadnice:

N-50°5'30.22"

E-14°30'1.572" 

 

Správce serveru:
T-Centrum.CZ, a.s.
www.tradecentrum.cz
tradecentrum@t-centrum.cz
Tel./fax: +420 267 132 417

SPŠ dopravní Plzeň

Kontakt

Obor:Autolakýrník
IČ:694 57 930
DIČ:CZ69457930
Adresa:Karlovarská 99, 323 00  Plzeň
Region:Plzeňský kraj
Telefon:377 520 253
E-mail:dopskopl@dopskopl.cz
Web:www.dopskopl.cz

Informace

Historie školy

SPŠ dopravní, tak jak ji v současné době představujeme, vznikla 1. 7. 2000 postupným sloučením čtyř plzeňských škol, od 1. 9. 2003 jsou do studijního programu školy zařazeny i studijní obory Střední zemědělské školy v Křimicích. Tento integrační proces byl motivován vytvořením silné a vyspělé vzdělávací instituce se zaměřením na dopravní problematiku, která by dokonale využila potenciálu a dlouholetých tradic.

Historie výuky učebních autoopravárenských oborů sahá až do počátku padesátých let minulého století. Samotná odborná učiliště se zaměřením na autoopravárenství procházela po celou dobu procesem ustavičných změn a musela mnohokrát prokázat oprávněnost své existence.

Vzhledem k tomu, že v Plzni byly soustředěny významné dopravní a opravárenské podniky, potřeba kvalifikovaných odborníků stále rostla, v roce 1967 si vynutila vznik Střední průmyslové školy dopravní. Ta se již krátce po svém vzniku úspěšně zařadila mezi nejvyhledávanější školy v Plzni. Dnes už můžeme zodpovědně prohlásit, že integrace školu i její význam v celém západočeském regionu skutečně posílila. Cílem nově vytvořené koncepce dnes už sjednoceného kolektivu pedagogů nebude snaha dál zvyšovat počty žáků (ve šk. roce 2000/01 to bylo např. 1860 žáků), ale důsledně zvyšovat odbornou úroveň výuky tak, jak vyžadují vývojové trendy v dopravě.

 

Autolakýrník (kód 23-61-H/01)

Tříletý obor vzdělávání s výučním listem je určen pro žáky, kteří splnili povinnou školní docházku a jsou zdravotně způsobilí (potvrzení od lékaře).

 Příprava v oboru vzdělání Autolakýrník vytváří předpoklady k tomu, aby se absolvent samostatně orientoval ve všech lakýrnických pracovních postupech, míchal a tónoval barvy na stejný odstín při opravách hotových lakovaných výrobků, zvládal připravit podle konkrétního pracovního úkolu pracoviště - potřebné pomůcky včetně seřízení a obsluhy přístrojů. Součástí vzdělání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B.

Absolvent umí využívat základních zdrojů informací, důležitých pro jeho orientaci v pracovním i mimopracovním životě. Uživatelským způsobem pracuje s osobním počítačem, zvládá základní způsoby jeho obsluhy. Umí posoudit přímé i nepřímé vlivy své výrobní činnosti na životní prostředí, hodnotit je a zaujmout k nim odpovědná stanoviska. Dodržuje zásady a předpisy bezpečnosti a hygieny práce.

Po ukončení přípravy, úspěšném vykonání závěrečné zkoušky a po příslušné praxi jsou absolventi schopni samostatně zhotovovat autolakýrnické, lakýrnické, malířské a písmomalířské práce na všech běžných druzích podkladů, s použitím vhodných nátěrových a nástřikových barev, laků a dalších aplikačních látek. Jsou schopni uplatnit se v živnostenské sféře i oblasti služeb.

Ve výuce dochází k propojení praktické a teoretické výuky. Žáci se účastní exkurzí, přednášek a výstav, které prohlubují a doplňují probrané učivo.

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, mohou pokračovat v nástavbovém studiu příslušného oboru zakončeném maturitní zkouškou. O vyučené žáky je velká poptávka z firem.

Přijímací zkoušky se nekonají. Žáci jsou přijímáni na základě dosahovaných výsledků v základní škole a na základě zájmu o obor.

 
Kontaktní adresa:

Ing. Jaroslav Kašpar (teorie), SPŠD, Plzeň-Křimice, Průkopníků 290
e-mail:
kaspar@dopskopl-kr.cz, tel.: 377822314

Petr Moravec (praxe), SPŠD, Plzeň-Křimice, Průkopníků 290
e-mail: moravec@dopskopl-kr.cz, tel.: 377248093.

zpět | nahoru