Hlavní menu

Přihlášení

Přihlašovací jméno / e-mail + heslo
Zapomněli jste heslo? Nechte si heslo zaslat na e-mail. Pokud nemáte přístupové údaje a jste členem Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR, kontaktujte správce serveru.

Sídlo Cechu:
SEKRETARIÁT - CMLT ČR

informační centrum

Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR

AUTORIZOVANÁ PROFESNÍ ORGANIZACE

Učňovská 1 (1.patro)
190 00 Praha 9
tel:     266 106 572 
mob.: 777 02 04 03

e-mail: info@CMLT.cz

www: www.CMLT.cz 

zastávka "Spojovací" -

budova SOŠ Jarov

Registrace vedená :

Městský soud Praha, spisová značka L 12982

Ič: 266 02 032

Dič: CZ26602032

 

GPS souřadnice:

N-50°5'30.22"

E-14°30'1.572" 

 

Správce serveru:
T-Centrum.CZ, a.s.
www.tradecentrum.cz
tradecentrum@t-centrum.cz
Tel./fax: +420 267 132 417
Jste zde: Hlavní stránkaTechnické informaceHistorie umění

Historie

(Zdroj: www.stukaterstvi.cz)

Cílem umění je vytvářet díla, které vzbuzují v člověku radost, požitek a duševně ho obohacují.

Ve stručnosti je cílem umění tvořit něco krásného.

Protože děláme řemeslo, které má velmi bohatou historii, rozhodli jsme se vytvořit speciální část, v které se historii budeme věnovat podrobněji.

Je to proto, aby jsme mohli udělat průřez jednotlivými slohy až po současné umění. V našem sortimentu se nachází velmi mnoho prvků z jednotlivých časových období a různým lidem se líbí různé styly. Právě tady vás může něco upoutat a další spolupráce se může ubírat tím nejsprávnějším směrem.

V jednotlivých částech historického přehledu umění si najdete hlavně prvky a črty jakéhokoliv období.

Takto se člení dějiny umělecké tvorby:

PREHISTORICKÉ UMĚNÍ

 • Doba kamenná
 • Doba železná

STAROVĚKÉ UMĚNÍ

 • Egyptské umění
 • Mezopotámské umění
 • Syrské umění
 • Egejské umění
 • Řecké umění
 • Etruské umění
 • Římské umění
 • Starokřesťanské umění

STŘEDOVĚKÉ UMĚNÍ

 • Byzantské a Staroruské umění
 • Románské umění
 • Gotické umění

NOVOVĚKÉ UMĚNÍ

 • Renesanční umění
 • Barokní umění
 • Rokokové umění
 • Klasicismus

UMĚNÍ 19. STOLETÍ

 • Romantismus
 • Realismus
 • Historismus -Akademismus
 • Secese

MODERNÍ UMĚNÍ 20. STOLETÍ

Související stránky

Prehistorické umění

Prehistorické umění

Člověk, který dosáhl určitý stupeň myšlení, začal vyjadřovat svůj vztah s okolním světem nejen řečí, ale také obrazem. Tam vznikalo první -výtvarné umění-. Vznikali kresby na stěnách jeskyň, drobné sošky z kostí zvířat. Lidé začali vyrábět nádoby z hlíny ..»..

Egyptské umění

Egyptské umění

Velmi úzce souviselo s náboženstvím. Egypťané věřili v množství bohů, kterým stávali chrámy zdobené sochami bohů, králů a faraonů.Ornament: egyptský ornament byl základní pro všechny ornamenty. Egypťané kombinovali rostlinné a květinové motivy, používal ..»..

Mezopotámské umění

Mezopotámské umění

V historii mezopotámie se vystřídalo mnoho národů a kmenů. Proto se vytvořila jednotná kultura. Najstaršími obyvately byli Sumerové. Ornament: spočátku převládal geometrický ornament, později se začal uplatňovat rostlinný, který se zjednodušil na geometri ..»..

Sýrské umění

Sýrské umění

Průkopníky na území Sýrie a Palestiny byli Féničané. Sami nové umění netvořili, ale vynikali jako stavitelé i za hranicami.  ..»..

Egejské umění

Egejské umění

Vzniklo v oblasti Středozemního a Egejského moře. Střediskem byly Mykény, Faistos a Trója.Stěny se zdobyly monumentalnimi freskami, sloupy byly okrouhlé a zdola nahoru se rozšiřovali.Ornament: vlnovka, spirála, ornament živočišný a rostlinný. Na černý pod ..»..

Řecké umění

Řecké umění

V tomto umění se kladl důraz především na rozumové myšlení. Spolu s Římským uměním se nazývá (antická kultura)V řecké architektuře poznáme tři stavební slohy, které rozlišujeme podle tvarů sloupů:DórskýIónskýKorintskýDórský sloh – sloupy nemají patku, dří ..»..

Etruské umění

Etrusské umění

Etruskové žili na území dnešního Toskánska v Itálii. Toto umění je mezičlánkem mezi grétským a římským uměním.Typickým prvkem jsou sloupy, které se nahoře zúžují a důležitým prvkem se stává klenba  ..»..

Římské umění

Římské umění

Základy římané přebrali od Etrusků. Moc a dobyvatenost Římanů nejlépe ukazuje monumentální architekturaZákladními architektonickými prvky byli stěna, oblouk a klenba. Sloupy měli jen dekorativní funkci, nosnou přebrali stěny. Typickým prvkem je spojení ko ..»..

Starokřesťanské umění

Starokřesťanské umění

Souvisí se vznikem a vyhlášením křesťanství v Římě za státní náboženství okolo roku 313 n.l.První projevy se našly v katakombách. Kresby a malby měly skrytý význam např. Páv – nesmrtelnost, Kotva – naději, Holubice – duši.Stavitelství se soustředilo na vý ..»..

Byzantské a Staroruské umění

Byzantské a Staroruské umění

Rozdělením Římské říše asi ve 4. století n.l. vznikla na východě nová říše – ByzantskáHlavními architektonickými prvky byly cibulové kopule a množství dekoruOrnament: hlavním znakem ornamentiky je její rozmanitost a symbolický význam upotřebených motivů. ..»..

Románské umění

Románské umění

V krajinách západní Evropy, po rozpadu Římské říše začíná přibližně v 10. století vznikat Románský sloh, který dostal pojmenování po městě Roma. Hlavní architektonické články tvořili: klenby - valené a křížovésloup - osmihranný anebo skrutkovitýob ..»..

Gotické umění

Gotické umění

Tento sloh vznikl v polovině 12. století ve Francii a zanedlouho se rozšířil do celé Evropy. Vytvářeli ho stavitelé, kamenáři, sochaři, malíři a umělečští řemeslníci, kteří se sdružovali v uměleckých dílnách a cechoch.  Charakteristickým znakem archi ..»..

Renesanční umění

Renesanční umění

Název renesance pochází z italského slova - rinascita - znovuzrození antické kultury. Ve výtvarném umění se nejvýrazněji projevila v Itálii. Architektura opouští vysoké rozsáhlé prostory a přizpůsobuje je člověku. Renesanční sloh je strohý, skoro ..»..

Barokní umění

Barokní umění

V 16. století se renesance začíná přeměňovat na nový sloh - baroko. Baroko svou dynamickostí, monumentalitou a nádherou plně vyjadřovalo absolutistickou moc církve a státu. Barokní sloh se v architektuře projevuje stavbou pompezních staveb se složitými ..»..

Rokokové umění

Rokokové umění

Rokokový sloh není vlastně samostatným slohem, je součástí baroka, přesněji jeho ukončením.Kromě Francie, kde vznikl, se ve velké míře uplatnil i v Rakousku.Francouzská šlechta dávala přednost malým místnostem s bohatou výzdobou. Umělecští řemeslníci je z ..»..

Klasicismus

Klasicismus

Klasicizmus je umělecký směr, který má podobně jako renesance svůj vzor v antice.Usiluje o to ji obnovit napodobováním forem klasických děl. Vznikl v Itálii koncem 18. stoletíV architektuře se používají antické sloupy, římsy, při čemž se stavitelé dopoušt ..»..

Romantismus

Romantismus

Vznikl ve Francii jako reakce proti suchému a střízlivému klasicismu. Charakteristikou je predevším vyzdvihování lidského citu, cítění s přírodou.Protože zvýšený citový život se připisoval jako charakteristická vlastnost románským národům, dostalo toto hn ..»..

Realismus

Realismus

Navazuje na romantismus. Cílem realismu je přivést člověka k nejužšímu vztahu s přírodou. Žádá zobrazovat přírodu a člověka reálně, t.j. jak ji okolo sebe vidí. Z toho je odvozený i umělecký směr.V architektuře chápali architekti stavbu komplexně jako cel ..»..

Historismus –Akademismus

Je to umělecký směr 19. století, který se vyvíjel souběžně s ostatními směry této doby jako děditství ustrnulého klasicismu. Pojmenování má od toho, že svoje náměty bere z historie anebo určité doby. Prekvital především na akademiích a uměleckých školách, ..»..

Jugendstil

Secese

Na přelomu 19. a 20 století vlivně zasahuje do výtvarného umění secese, která uplatněním přírodních tvarů, listů, květin, lidských figur i zvířecích motivů usiluje překonat tematickou tradičnost předcházejících historických slohů. Secesi charakterizuje př ..»..

Moderní umění 20.století

Umění tohoto období se zříká estetických ideálů předcházejících období  a uplatňuje se v něm tvořivá metoda, která zavrhuje realizmus na odrazu skutečnosti a rozpracovává vlastní, formotvornou metodu. Mladí umělci byli přesvědšeni, že rozbitím tradičních ..»..