Hlavní menu

Přihlášení

Přihlašovací jméno / e-mail + heslo
Zapomněli jste heslo? Nechte si heslo zaslat na e-mail. Pokud nemáte přístupové údaje a jste členem Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR, kontaktujte správce serveru.

Sídlo Cechu:
SEKRETARIÁT - CMLT ČR

informační centrum

Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR

AUTORIZOVANÁ PROFESNÍ ORGANIZACE

Učňovská 1 (1.patro)
190 00 Praha 9
tel:     266 106 572 
mob.: 777 02 04 03

e-mail: info@CMLT.cz

www: www.CMLT.cz 

zastávka "Spojovací" -

budova SOŠ Jarov

Registrace vedená :

Městský soud Praha, spisová značka L 12982

Ič: 266 02 032

Dič: CZ26602032

 

GPS souřadnice:

N-50°5'30.22"

E-14°30'1.572" 

 

Správce serveru:
T-Centrum.CZ, a.s.
www.tradecentrum.cz
tradecentrum@t-centrum.cz
Tel./fax: +420 267 132 417
Jste zde: Hlavní stránkaTechnické informaceNázvosloví a definice

 

 Ke stažení - Názvosloví a definice.doc (dokument MS Word)Názvosloví a definice.doc

 

Malba schodiště je malba prováděná na stěnách, stropech a konstrukcích vnitřního prostoru schodiště vymezeného v rámci každého podlaží půdorysem největší opsané obrysové čáry vedené v největší vzdálenosti

    do 1,20 m od boků schodišťových ramen a

    do 2,00 m od hrany prvního a posledního stupně podlaží.

Omítka je jakýkoliv povrch vyhovující pro provádění maleb předepsané kvality.

 

 

Část A01 Příprava podkladu

Oprášení/ometení podkladu se provádí koštětem, suchou štětkou apod. za účelem odstranění veškerých drobch nepřilnavých částic a nečistot, které by mohly narušit přilnavost nanáše- ného materiálu k podkladu.

Obroušení podkladu se provádí smirkovým plátnem, brusnou mřížkou apod. za účelem od- stranění veškerých nepřilnavých povrchových zrn a shluků zrn písku ze štukové omítky.

Omypodkladu se provádí za účelem zbavení ploch vodou rozpustch malířských barev nebo očištění značně zašpiněného povrchu. Omytí nepoškozuje povrch omítek, proto je ze- jména vhodné na sádrové omítky.

Oškrabání malby je mechanické odstranění starých nebo mnohovrstvých odlupujících se pů- vodních maleb. Provádí se především v případech, kdy by se již další vrstvy maleb na vodním podkladu „neudržely. Před škrabáním je obvykle nutné zvlhčení podkladu.

Rozmývá podkladu se provádí po každém škrabání. Slouží k rozpuštění zbytků malířských hmot, k plošnému srovnání nerovností a sjednocení podkladu po oškrabání malby.

Mydlení podkladu se provádí za účelem neutralizace, zpevnění a izolace silně a hloubkově znečištěného podkladu pomocí roztoku mazlavého dla.

Odstranění tapet lepech je mechanické odstranění starých tapet lepech běžným vodou rozpustným lepidlem.

Odstranění tapet stříkach je mechanické odstranění celé vrstvy stříkané tapety. Odstranění tapet válečkovach je mechanické odstranění tapet rozpustch vodou. Odstranění plísní se provádí v kombinaci chemického a mechanického způsobu podle rozsahu

zasažení.

Izolová se provádí k zakrytí a zabránění prostupování skvrn způsobech např. sazí, mastno- tou, rzí, nikotinem apod.

Tmelení  se provádí v místě styku růzch druhů materiálu (např. sádrokarton-štuk, okenní rám-štuk (stěrka), dveř zárubeň-štuk (stěrka), z vodu jejich různé roztažnosti), aby se zabrá- nilo viditelným prasklinám a deformacím.

Bandážová se provádí v místech deformací většího rozsahu. Jako bandáž se zpravidla po- užívají pásky ze sklovláknité mřížky, netkané textilie, papírové pásky, které slouží k vyztužení tmelu nebo stěrky.

Lokální vyrovnápodkladu je vyrovnání lokálních nerovností a deformací tak, aby celkovou plochu nenarušoval celkový vjem rovinnosti ploch.

Celoplošné vyrovnápodkladu vyhlazením se provádí za účelem vytvoření hladkého povr- chu bez ohledu na plošnou rovinnost.

Celoplošné vyrovná podkladu se provádí za účelem vyrovnání deformací bez ohledu na cel- kovou rovinnost.

Celoplošné vyrovnápodkladu latí se provádí za účelem absolutně rovné a hladké plochy.

Celoplošné vyrovnápodkladu vyhlazením termoizolační stěrkou se provádí ke zlepšení termoizolačního efektu stěn a stropů odrazem tepelné energie zpět do místnosti. Důraz je kladen na vyhlazení povrchů tak, aby bylo možné provádět finální úpravy ploch.

Olepová vnitřních ploch páskou, CQ folií apod. se provádí na styčch plochách, které ne- mají být opatřeny malbou, nebo tam, kde je nutné, aby zakončení maleb bylo ostře a rovně provedeno.

Zakrytí nemalovach ploch např. předmětů (nábytku), svislých ploch (obkladů, oken) nebo vodorovch ploch (podlah) se provádí pro ochranu ploch, které nemají být opatřeny malbou, pro ochranu před stříkající barvou při provádění prací, případně pro snížení ročnosti násled- ného úklidu.

Pačoková je nátěr nových a vyzrálých štukových omítek vápenným mlékem, používá se jako podkladní nátěr, není vhodný pro většinu současch malířských a dekorativních.

Penetrace je kladní nátěr, který především zpevnit podkladové vrstvy, sjednotit savost podkladu, oddělit (izolovat) vápenné produkty v podkladu, vytvořit přechodového můstku mezi podkladem a následnou vrstvou.

Čištění vnitřních ploch je odstranění zbytků maleb mokrou cestou.

 

 

Část A02 Malby ze standardních nátěrových hmot

Malby z malířských směsí za mokra výborně otěruvzdorch jsou materiály třídy 1 dle normy ČSN EN 13300. Jsou určené do prostor s velkým mechanickým a vlhkostním zažením povrchů a tam, kde je kladen raz na užitkové roky, omyvatelnost stěn. Vynikají výbornou přilna- vostí k savým i nesavým podkladům. Při dodržení technologie zpracování je výrobci zaručena dlouhá životnost bez škrábání a bezproblémová obnova starých maleb. Materiály této třídy plně splňují nároky reprezentativních prostředí, společenských a veřejch prostorů (divadla, výstavní prostory, nádraží, banky, školy, úřady, nemocnice a operační sály, sportovní haly a je- jich zázemí, bazény a plovárny, rodinné a bytové domy). Jsou vhodné na všechny standardně užívané stavební podklady.

Malby z malířských směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorch jsou materiály třídy 2 dle normy ČSN EN 13300. Materiály této třídy vykazují velmi dobrou odolnost vůči otěru za vlhka i za sucha, ale nelze je použít do prostředí jako jsou operační sály, velké hotelové kuchyně, bazény atd. Mají vynikající přilnavost k savým i nesavým podkladům. Vhodné jsou do bank, škol, úřadů, nemocnic, sportovních hal a jejich zázemí, jsou vhodné na všechny standardně užívané stavební podklady.

Malby z malířských směsí za mokra středně otěruvzdorch jsou materiály třídy 3 dle normy ČSN EN 13300. Jsou určené do prostor s nižším vlhkostním zažením povrchů. Při dodržení technologie zpracování výrobci zaručují dobrou životnost a bezproblémovou obnovu starých maleb bez škrábání. Materiály této třídy plně splňují roky společenských a veřejch prostor (banky, školy, úřady, sportovní haly, rodinné a bytové domy) a jsou vhodné na všechny stan- dardně užívané stavební podklady.

Malby z malířských směsí za mokra minimálně otěruvzdorch jsou materiály třídy 4 dle normy ČSN EN 13300. Mají dobrou přilnavost k savým podkladům. Snesou občasné potřísnění vodou a občasné zažení vyšší vzdušnou vlhkostí. Nelze z nich omývat špínu. Při dodržení technologie zpracování výrobci zaručují dobrou životnost a bezproblémovou obnovu starých maleb bez škrábání.

Malby z malířských směsí za sucha dobře otěruvzdorch jsou materiály označené jako otě- ruvzdorné. Mají dobrou přilnavost k savým podkladům. Nejsou odolné vůči otěru za mokra a nelze z nich omývat špínu. Při dodržení technologie zpracování výrobci zaručují standardní životnost. Obnova starých maleb se v některých případech neobejde bez škrábání.

Malby z malířských směsí za sucha středně otěruvzdorch (výrobci často označované PLUS) nelze kombinovat s materiály odolnými proti vodě, následně by došlo k loupání dalších apliko- vach vrstev maleb. Nelze je tónovat na tónovacích automatech, nejsou vhodné na sádrokar- tono, dřevotřísko, dřevocementové podklady. Pří působení pravidelné vlhkosti tyto malby degradují a loupou se. Při obnově maleb se původní vrstvy musí škrábat.

Malby z malířských směsí za sucha minimálně otěruvzdorch (výrobci často označovaného STANDARD) mají nízké užitné vlastnosti a nelze je aplikovat do prostředí namáhach vlhkostí. Ve vlhkém prostředí se vrstva malby rozpadá a loupe se. Splňují krycí a barevné vlastnosti, ale nelze je tónovat na tónovacích strojích. Vlivem stárnutí se rozpadají pojiva a při obnově maleb dochází k loupání vrstev malby a musí se oškrábat. Materiály těchto tříd jsou díky vlastnostem převážně vhodné do výrobních hal a do prostor s nízkými užitnými vlastnostmi, nejsou vhodné na sádrokartono, dřevotřískové apod. podklady.

Barevná malba tónova tónovacími přípravky je malba tónovaná vmícháním tónovacího přípravku před aplikací na staveništi.

Barevná malba tónova na tónovacích automatech ve světlém odstínu je malba s náde- chem do jednotlivých odstínů.

Barevná malba tónova na tónovacích automatech ve středně sytém odstínu  je malba ve světlých tónech jednotlivých barev.

Barevná malba tónovaná na tónovacích automatech v sytém odstínu je malba ve výrazch odstínech jednotlivých barev s výjimkou žluté, oranžové a červené barvy.

Barevná malba tónovaná na tónovacích automatech v náročném odstínu je malba ve velmi sytém odstínu žluté, oranžo, červené, šmolkově mod. Před aplikací těchto maleb se větši- nou provádí speciální podetěr.

 

Část A03 Malby ze specifických nátěrových hmot

 

Malby ze succh směsí (práškových) se před vlastní aplikací míchají dle pokynů výrobce.

Malby  vápenné  se  provádí  se  nejčastěji  v  průmyslových  nebo  hospodářských  objektech a v objektech památkově chráněch. Dobře odolávají vlhkému prostředí a jsou přirozeně odolné vůči plísním.

Malby klihové se provádí obvykle z práškových malířských směsí s přidáním klížícího materi- álu. Není vhodné do prostor obytch, nebo frekventovach. Použití je zejména při pracích na památkově chráněch objektech.

Malby silikátové jsou malby s vysokou schopností propouštění vodních par, používají se ob- vykle na sanační omítky. Většinou je nelze tónovat do tmavých odstínů.

Malby protiplísňové jsou malířské materiály navazující na systém odstrování plísní daného výrobcem nebo se používají jako prevence proti případnému vzniku plísní. Tyto materiály je nutno obnovovat dle doporučení výrobce, aby splňovali deklarované vlastnosti.

Malby termoaktivní se používají ke zlepšení termoizolačnímu efektu odrazem tepelné energie zpět do místnosti. Někteří výrobky lze tónovat. sledný povrch je odolný a omyvatelný.

Malby fotokatalytické jsou malby prováděné z nátěrových hmot, které působením přirozené- ho nebo umělého osvětlení světla pohlcují bakterie, pachy apod.

Malby trvale pružné (armovací) jsou schopny překonávání vlásečnicových a malých prasklin ve štukové omítce, případně dilatace podkladů, aniž by se tyto drobné deformace projevily na povrchu.

Malby reliéfní vytvářejí plastický (nerovný) povrch. Plasticita se vytváří buď vlastním materiá- lem, ve kterém jsou různé hrubé příměsi (křemičitý písek, vápenec, dřevěné piliny atd.), nebo pomocí k tomu vhodch pomůcek a nářadí, kterými se daný plastický vzor vytvoří.

Malby metalické vytvářejí kovový povrch. Toho se dosáhne jednak použitým materiálem a jed- nak použitím vhodch pomůcek a řadí, kterými dosáhne reliéfního povrchu s proměnlivým leskem.

 

Část A04 Dekorační techniky

Linková je malířská technika prováděná linkovacím štětcem, nebo válečkem. Provádí se nej- různější šíře linek a druhy linek (šumrované). Skládáním linek ve více barevch odstínech lze imitovat plastické prvky (lišty atd.).

Válečková je  otiskování  růzch  vzorů  (růzch  barev  nebo  lesku)  pryžovým  válečkem na podkladní malbu. Různými válečky lze imitovat tapety.

Šablonová je reprodukování vzorů vyřezaného do papíru, plastu atd.

Kanafas je zdobná malířská technika využívající válečkovací a linkovací techniku, kdy se kladou jednotlivé pruhy válečků oddělené linkováním na různé barevné pruhy.

Batiková je malba vytvořena válením mírně sleného, namočeného a vyždímaného svitku hrubé tkaniny ktkými otisky všemi směry. K dosažení dekoračního efektu se používá jedno- a vícebarevné kombinace.

Imitace antických zemin je módní a  efektní dekorativní technika s různými způsoby provede- ní. sledný povrch vzhled nepravidelch „šmouh“ a růzch barevch kombinací. Malba je prodyšná, otěruvzdorná a omyvatelná.

Imitace benátského štuku je vysoce leštěný povrch imitující barevností a žíháním mramory. Tento povrch lze provést jako omyvatelný nebo také voděodolný.

Imitace travertinu je napodobením řezaného a leštěného kamene travertin, jehož velké a hlu- boké póry se při této technice imitují vyškrabáváním a následným leštěním povrchu.

Imitace pískovce je povrch s žíháním a napodobením řezaného pískovce.

Imitace cihelného nebo kamenného zdiva je technika imitující aplikaci kamenného a cihlové- ho vzoru na zakřivech plochách, na které nelze aplikovat obklad. Výhodou těchto povrchů je bezespárý povrch, který je možné barvit.

Imitace eva je plastické a barevné napodobení dřeva pomocí šablony, válečků atd., následně dobarvovach do požadovaného vzhledu.

Imitace betonu je napodobení od struktury hrubého betonu až po leštěné betonové prvky.

Metalické efekty jsou povrchovou úpravou dekorativních technik.

 

Část A05 Tapety

Lepené tapety jsou tapety z růzch materiálů lepené na podklad za pomoci spvné techno- logie a druhu lepidla.

Stříkané tapety jsou vytvářené pomocí nástřiku různé hrubosti a barevnosti.

Válečkova tapety jsou vytvářené nanášením silné vrstvy hmoty pomocí válečku, hladítka nebo stříkacího zařízení, která se následně uhladí.  Vlastní hmota z růzch materiálů, jako je např. celulóza, bavlna, může být doplněna o dekorační přísady (flitry, barevná vlákna atd.).