Hlavní menu

Přihlášení

Přihlašovací jméno / e-mail + heslo
Zapomněli jste heslo? Nechte si heslo zaslat na e-mail. Pokud nemáte přístupové údaje a jste členem Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR, kontaktujte správce serveru.

Sídlo Cechu:
SEKRETARIÁT - CMLT ČR

informační centrum

Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR

AUTORIZOVANÁ PROFESNÍ ORGANIZACE

Učňovská 1 (1.patro)
190 00 Praha 9
tel:     266 106 572 
mob.: 777 02 04 03

e-mail: info@CMLT.cz

www: www.CMLT.cz 

zastávka "Spojovací" -

budova SOŠ Jarov

Registrace vedená :

Městský soud Praha, spisová značka L 12982

Ič: 266 02 032

Dič: CZ26602032

 

GPS souřadnice:

N-50°5'30.22"

E-14°30'1.572" 

 

Správce serveru:
T-Centrum.CZ, a.s.
www.tradecentrum.cz
tradecentrum@t-centrum.cz
Tel./fax: +420 267 132 417
Jste zde: Hlavní stránkaČlánky / InformaceZměny v podmínkách dotačního programu Zelená úsporám

Změny v podmínkách dotačního programu Zelená úsporám

13.8.2009 - Oblast A úspora energie na vytápění (zateplování)
A.1 celkové zateplení
A.2 dílčí zateplení
Oblast B podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu
Oblast C využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody
C.1. výměna zdrojů na tuhá a kapalná fosilní paliva nebo elektrického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tep. čerpadla
C.2. instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb
C.3. instalace solárně-termických kolektorů
D dotační bonus  

 

 Změny v podmínkách dotačního programu Zelená úsporám

 

Oblast A úspora energie na vytápění (zateplování)

A.1 celkové zateplení

A.2 dílčí zateplení

Pro získání dotace v podoblasti A.2 už nejsou nutná minimálně dvě dílčí opatření. Jedinou podmínkou je snížení hodnoty měrné potřeba tepla na vytápění o 20 %. Jinými slovy, pro získání dotace stačí například vyměnit okna, pokud se díky nim sníží spotřeba energie o zmíněnou pětinu. Nebo stačí zateplit jednu stranu domu a střechu, atd. Dotaci tedy bude možno získat i v případě realizace jednoho nebo více opatření, realizovaných buď zcela, nebo dokonce jen zčásti.

Výše dotace v oblasti A.2 se nemění, stačí však jen jedno opatření (případně více, ovšem jen z části provedených):

A.2 – snížení spotřeby o 20 % (dříve: alespoň dvě opatření a výměna zdroje)

rodinné domy 650 Kč/m2 podlahové plochy

bytové domy 450 Kč/m2 podlahové plochy

V podoblasti dílčího zateplení A.2 byla dotace vyšší pro ty žadatele, kteří provedou aspoň tři opatření. Dotace bude nově přiznána žadatelům, kterým se podaří dosáhnout snížení hodnoty měrné potřeby tepla na vytápění o 30 %.

A.2 – snížení spotřeby o 30 % (dříve: alespoň tři opatření)

rodinné domy 850 Kč/m2 podlahové plochy

bytové domy 600 Kč/m2 podlahové plochy

Nadále platí, že snížení spotřeby je možno docílit výhradně díky opatřením, která splňují podmínky programu. Jinými slovy, je třeba i nadále používat pouze takové zateplovací systémy, které jsou zapsány v Seznamu výrobků a technologií a zároveň dosáhnout potřebné tzv. hodnoty U. Například u oken jde v zásadě o standard na trhu. Toto pravidlo umožní lidem následné zateplení na úroveň požadavků v A.1.

Vlastník domu může zažádat o dotaci na dílčí zateplení nejvýše jednou pro každý objekt, podruhé může žádat až o zateplení na úroveň celkového zateplení. Pokud se mu podaří dostat na podmínky celkového zateplení, bude mu doplacena dotace do úrovně dle sazby v podoblasti A.1. Ta se zvyšuje.

A.1 – celkové zateplení (dříve komplexní), podmínky se nemění

celkové zateplení RD na 70 kWh/m2 1 550 Kč/m2

celkové zateplení RD na 40 kWh/m2 2 200 Kč/m2

celkové zateplení BD (panel i ne-panel) na 55 kWh/m2 1 050 Kč/m2

celkové zateplení BD (panel i ne-panel) na 30 kWh/m2 1 500 Kč/m2

U rodinných domů tedy dochází k navýšení sazby o 250 Kč, u bytových domů pak o 150 Kč na metr podlahové plochy.

Nově bude v oblasti podpory A.1 podporováno i celkové zateplení panelových bytových domů.

 

Oblast B podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu

V části B se ruší podmínka, aby stavební firmy byly registrovány v Systému odborných dodavatelů a použité prvky v Systému výrobků a technologií. Důvodem je skutečnost, že pasivní domy se často staví dosud nepoužívanými a inovativními technologiemi. Požadavky na dosažení konečných parametrů pasivního domu přitom představují dostatečný nástroj kontroly kvality odvedené práce. Platí tedy, že se lze k pasivnímu domu dobrat téměř jakkoliv, pro udělení dotace je klíčový konečný stav, tedy dosažení pasivního standardu.

Dotace se i zde zvyšuje o 5-15 %, konkrétně na 250 000 Kč pro rodinný dům v pasivním standardu s roční měrnou potřebou do 20 kWh na m2 a 150 000 Kč na byt v bytovém domě s roční potřebou tepla na vytápění do 15 kWh na m2.

 

Oblast C využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody

C.1. výměna zdrojů na tuhá a kapalná fosilní paliva nebo elektrického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tep. čerpadla

C.2. instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb

C.3. instalace solárně-termických kolektorů

V části C budou dotace nově poskytovány jen jako fixní částka na instalaci, nikoliv jako procentuální podpora na dané opatření. Platí přitom, že fixní částky v zásadě odpovídají maximálním dotacím podle dosavadních podmínek. Pokud tedy například činila dotace na solární systém pro ohřev vody v rodinných domech 50 % nákladů, maximálně 55 tisíc, nově činí dotace fixních 55 tisíc Kč.

V části C.2 (instalace kotlů na biomasu a tepelných čerpadel do novostaveb) bude pro období do konce roku 2010 zrušena podmínka dosažení definované maximální potřeby energie na vytápění a bude platit až pro domy dokončené po 1. lednu 2011, a to na úrovni 55 kWh/m2 a rok. Tím se k podpoře dostanou i majitelé domů, jejichž projekční příprava proběhla v předchozích dvou letech před spuštěním programu. Naopak ti, kdo se budou moci na tento požadavek připravit, budou pobídnuti k nízkoenergetickému stavění.

U zdrojů vytápění na biomasu se samočinnou dodávkou paliva (C.1) se zvyšuje dotace na zdroj z dřívějších 80 na 95 tisíc Kč. Důvodem jsou účinnost a emisní příznivost těchto zdrojů (většinou moderní zdroje na peletky) a upřesněné výpočty nákladů na jejich instalaci.

Nově je stanovena podpora pro instalaci tepelných čerpadel do bytových domů (v oblasti C.1 i C.2 – tedy výměnou za neekologické vytápění i do novostaveb) na následující úrovni:

technologie vzduch-voda 15 000 Kč na bytovou jednotku

technologie země-voda a voda-voda 20 000 Kč na bytovou jednotku

U solárních termických kolektorů instalovaných na rodinné domy se snižuje požadavek na minimální roční solární zisk (pozor, nejde o využitelnou energii) na jednu instalaci z původních 2000 kWh na 1500 kWh. U solárních termických kolektorů instalovaných na bytové domy zůstává tento parametr zachován v hodnotě 1000 kWh na jednu bytovou jednotku, která je na instalaci napojena.

Celkově tedy vypadá podpora v oblasti C takto:

C – využití obnovitelných zdrojů, dotace je nově fixní částka (rodinné domy)

C.1 – zdroj na biomasu 95 000 Kč/80 000 Kč/50 000 Kč podle typu

C.1 – tepelné čerpadlo 75 000 Kč/50 000 Kč podle typu

C.2 – pro novostavby stejně jako dotace v podoblasti C.1, C.3

C.3 – solární systém 55 000 Kč (ohřev vody)

C.3 – solární systém 80 000 Kč (ohřev vody a vytápění)

C – využití obnovitelných zdrojů, dotace je nově fixní částka (bytové domy)

C.1 – zdroj na biomasu 25 000 Kč

C.1 – tepelné čerpadlo 15 000 nebo 20 000 Kč (viz výše)

C.2 – pro novostavby stejně jako dotace v podoblasti C.1, C.3

C.3 – solární systém 25 000 Kč na bytovou jednotku (ohřev vody)

C.3 – solární systém 35 000 Kč na bytovou jednotku (ohřev vody a vytápění)

 

D dotační bonus

Podmínky dotačního bonusu se nemění. Kombinace vybraných opatření vedou k dotačnímu bonusu 20 000 Kč na rodinný dům, případně 50 000 na bytový dům.

 

Cech malířů a lakýrníků ČR - Nýdlová Barbora, 13.8.2009, 10:18

zpět | nahoru