Hlavní menu

Přihlášení

Přihlašovací jméno / e-mail + heslo
Zapomněli jste heslo? Nechte si heslo zaslat na e-mail. Pokud nemáte přístupové údaje a jste členem Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR, kontaktujte správce serveru.

Sídlo Cechu:
SEKRETARIÁT - CMLT ČR

informační centrum

Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR

AUTORIZOVANÁ PROFESNÍ ORGANIZACE

Učňovská 1 (1.patro)
190 00 Praha 9
tel:     266 106 572 
mob.: 777 02 04 03

e-mail: info@CMLT.cz

www: www.CMLT.cz 

zastávka "Spojovací" -

budova SOŠ Jarov

Registrace vedená :

Městský soud Praha, spisová značka L 12982

Ič: 266 02 032

Dič: CZ26602032

 

GPS souřadnice:

N-50°5'30.22"

E-14°30'1.572" 

 

Správce serveru:
T-Centrum.CZ, a.s.
www.tradecentrum.cz
tradecentrum@t-centrum.cz
Tel./fax: +420 267 132 417
Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR

Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR

CECH MALÍŘŮ, LAKÝRNÍKŮ A TAPETÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY
profesní sdružení
REGISTRACE :29.8.2002 - MINISTERSTVO VNITRA ČR
USTAVUJÍCÍ  VALNÁ HROMADA: 15.2.2003 PRAHA

CECHMISTR pro ČR: Radomil Konečný
Generální sekretář: Pavel Žatečka

Kontakt

Obor:Sekretariát cechu (informace, přihlášky, atd.)
IČ:266 02 032
DIČ:CZ26602032
Adresa:Učňovská 1, 190 00 Praha 9 (budova SOŠ Jarov)
Telefon:+420 266 106 572
Mobil:+420 777 02 04 03
E-mail:info@cmlt.cz
Web:www.cmlt.cz

Informace

Rada cechu:

cechmistr ČR:                                 Radomil Konečný - Lutopecny u Kroměříže        mob.: 777 770 482

zástupce cechmistra ČR:              Michal Rousek - Náchod                                        mob: 737 300 214  

radní:                                               Bc. Josef Čermák - Kojetice                                  mob.: 603 219 935 

radní:                                               Vladislav Máca - Nová Cerekev u Pelhřimova     mob.:724 375 712

radní:                                               Josef Svoboda - Praha                                          mob.: 607 641 054

 

Sekretariát cechu:

výkonný ředitel :                             Pavel Žatečka   - sekretariát  Praha                  mob.: 777 020 403   

samostatná asistentka cechu        Ing. Hana Bukáčková - sekretariát Praha        mob.: 775 404 004 

-
informace, přihlášky, dotazy, náměty, atd.
- chcete vstoupit do Cechu? jednoduše to napište SMS zprávou (777 020 403) nebo na e-mail
(info@cmlt.cz ) a sekretariát  Vás bude kontaktovat a pomůže Vám zařídit a vyplnit vše potřebné.

 

KRK (Kontrolní a revizní komise) 

předseda KRK:                                 Libor Zábranský - Praha                                mob.: 777 139 586

zástupce předsedy KRK:                 František Čelůstka - Žeranovice u Zlína      mob.: 602 702 108

člen KRK:                                          Bc. Jan Zeman - Praha                                  mob.: 777 346 332

 email pro komunikaci s KRK: krk-cechmal@post.cz

 

RK (Rozhodčí komise)

předseda RK:                               Zdeněk Daňo - Sokolov                                mob.: 603 264 629

zástupce předsedy RK:               František Grüner - Bobnice u Nymburka   mob.: 603 471 471

člen RK:                                        Jiří Rus - Svitavy                                          mob.: 777 550 730

člen RK:                                        Pavel Janura - Tábor                                   mob.: 603 260 187

člen RK:                                        Zdeněk Jiroušek - Úpice                             mob.: 777 019 113

Cíl činnosti Cechu  (výňatek ze stanov) 

1.        Cech je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání. Cech je centrum malířů, lakýrníků, natěračů a tapetářů založené za účelem naplňování společného zájmu jeho členů. Cech je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace.

2.        Těmito stanovami se řídí zejména vnitřní organizace Cechu, práva a povinnosti jeho členů a zřízených orgánů Cechu. Stanovy jsou uloženy v sídle Cechu.

3.        Základním cílem činnosti Cechu je sdružovat fyzické a právnické osoby provozující malířské, lakýrnické a tapetářské práce v České republice, prosperita členů Cechu, prosazování jejich zájmů, vzájemná spolupráce členů ve všech oblastech jejich činnosti, využívání nových poznatků v oboru podnikání členů Cechu a v oborech souvisejících a zvyšování kvality služeb poskytovaných členy Cechu.

4.        Dalšími cíli činnosti Cechu jsou zejména:

a)       sjednocovat a obhajovat zájmy členů Cechu,

b)       zastupovat členy Cechu ve vztahu ke státním i jiným orgánům v ČR a v zahraničí,

c)       dbát na dodržování právních norem a profesní etiky při činnosti členů,

d)       podporovat zavádění nových technologií,

e)       zajišťovat pro členy informace o materiálech, nářadí a technologiích používaných v oboru jejich činnosti,

f)        zajišťovat odborné předváděcí akce nových technologií a materiálů,

g)       spolupracovat se školami a zařízeními pro výchovu a vzdělávání učňů v oboru malíř, lakýrník

a tapetář, a to zejména při úpravě a doplňování školních vzdělávacích programů, zajišťování praktické výuky (odborného výcviku) pro žáky u členů Cechu, organizace odborných seminářů

a školení pro pedagogické pracovníky odborných škol,

h)       spolupracovat s výrobci materiálů, s nimiž malíři, lakýrníci a tapetáři pracují, s cílem získat veškeré informace o těchto materiálech, jejich vlastnostech, možnostech užití, doporučených pracovních postupech a získané informace předávat členům Cechu,

i)      organizovat kulturní, sportovní a další akce pro členy a partnery Cechu.

5.        Hlavním cílem činnosti Cechu není podnikatelská činnost. Činností je uspokojování a ochrana těch zájmů, k jejichž naplňování je spolek založen. Cech je však oprávněn vykonávat v souladu s platnými právními předpisy veškeré činnosti nezbytné k dosažení sledovaných cílů. Tato činnost spočívá zejména v:

a)     zprostředkovávání odborných služeb pro členy Cechu,

b)     pořádání přednášek, kurzů, seminářů, symposií, kongresů a dalších odborných akcí zaměřených na problematiku malířství, lakýrnictví a tapetářství,

c)     vydávání informačních bulletinů, zpráv a publikací,

d)     získávání sponzorských příspěvků,

e)     zajištění reklamních předmětů a jejich prodej,

f)     vytváření databanky informací, a to jak z domácích, tak zahraničních zdrojů,

g)     organizovaní výstav zaměřených k předmětu činnosti Cechu a jeho členů,

h)     spolupráci při tvorbě a změnách legislativních norem a předpisů týkajících se oboru činnosti Cechu a jeho členů,

i)      předkládání stanovisek, návrhů a petic,

j)      informování členů Cechu a veřejnosti o své činnosti,

k)     spolupráci se sdruženími, společnostmi a spolky obdobného poslání a zaměření v ČR

i v zahraničí,

l)      reklamní činnosti a marketingu pro členy Cechu a osoby spolupracující s Cechem.

6.        Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku.

7.        Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku.

 

Osobní kontakty

Pavel Žatečka
Výkonný ředitel CMLT ČR

266 106 572
777 02 04 03
Hana Bukáčková
asistentka Cechu

266106572
775404004

zpět | nahoru